Aktualności

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wyrażone w ubiegłym roku akademickim przez wielu wykładowców zainteresowanie ofertą edukacyjną Urzędu Statystycznego w Warszawie uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostały zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/2018. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponujemy również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Urząd Statystyczny w Warszawie są bezpłatne. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

 

Szanowni Państwo!

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich WSEiZ oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w WSEiZ na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które odbędzie się dn. 22.03.2016 (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr R25 przy ul. Rejtana 16.

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2015 r.".

Wypełnione wnioski prosimy składać do dnia 27.11.2015r. w Kwesturze WSEiZ - Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (III piętro).

Wniosek do pobrania.

 

Konferencja Naukowa CZYSTA ENERGIA

Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych

Nowe granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje(pobierz)

Firma PM Group LAAX poszukuje wykładowców zainteresowanych współpracą, którzy spełniają wymagania określone poniżej:

DYSPONENT I
Szkolenia nt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie wspierające proces zarządzania w sektorze publicznym” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu budżetu zadaniowego, w tym co najmniej 80 godzin dydaktycznych dla pracowników części budżetowych)

DYSPONENT II
Szkolenia nt. „Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu ewaluacji).

Deklaracja
Wykaz osob

Komitet organizacyjny pragnie zaprosić pracowników i wykładowców WSEiZ do udziału w "II Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu" który odbędzie się 15-16 maja 2015 r.

Zaproszenie (pobierz)
Informacje (pobierz)
Formularz zgłoszenia (pobierz)

J.M. Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej serdecznie zaprasza Nauczycieli Akademickich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 marca 2015 roku (czwartek), godz. 13.00, przy ul. Rejtana 16, w sali nr 25 (II piętro).

Spotkanie będzie poświęcone m.in. następującym zagadnieniom:
1. Sposobom weryfikacji i dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia;
2. Zmianom w dokumentacji przebiegu studiów;
3. Rozwojowi współpracy międzynarodowej.

Prezentacja ze spotkania z nauczycielami
Wytyczne do karty przedmiotu
Informacje dla nauczycieli - Dział Obsługi Informatycznej

Komitet organizacyjny pragnie zaprosić na Konferencję Młodych Naukowców pt."Nurty badawcze w ekonomii,zarządzaniu i turystyce" na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Szczegóły w załącznikach a także na stronie: www.naukoweADHD.pl oraz na stronie wydarzenia na fb: www.facebook.com/events/371973822980226/

Zaproszenie (pobierz)
Informacje (pobierz)
Karta zgłoszenia (pobierz)
Fromularz recenzji (pobierz)
Wymogi edytorskie (pobierz)
 

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2014 r." Wniosek do pobrania
Wypełnione wnioski prosimy składać w dniach do 24.11.2014 r. w Kwesturze WSEiZ- Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (nowa siedziba Uczelni).

 

ZARZĄDZENIA REKTORA WSEiZ nr 10/2014 w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 pobierz

III edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei

Szczegóły w załączniku pobierz
Farmularz zgłoszeniowy pobierz

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na spotkanie z Przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Spotkanie odbędzie się:
• w sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 12.30,
• w sali nr 24, w budynku przy ul. Rejtana 16.
Dziekan Wydziału Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje trzech konkursów: SYMFONIA - na badania interdyscyplinarne, ETIUDA - dla młodych badaczy, a także FUGA na staż podoktorski. W konkursach tych do rozdysponowania jest w sumie 65 mln zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/narodowe-centrum-nauki-oglasza-konkursy-sonata-etiuda-i-fuga.html

W roku 2014 w WSEiZ będą dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki następujące bazy naukowe: ScienceDirect, Scopus, Springer, Wiley, Web of Knowledge, Nature, Science, ScienceDirect, Scopus. Zachęcamy do korzystania z ich zasobów.

 

Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki

Więcej

WYBORY PRZEDSTAWIECIELA PRACOWNIKÓW WSEiZ-GŁOSOWANIE

pobierz

ZARZĄDZENIA REKTORA WSEiZ nr 12/2013 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą

pobierz

OGŁOSZENIEO MIEJSCU I TERMINIE WYBORÓW DO RAD WYDZIAŁÓW

pobierz