Aktualności

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW WSEiZ DO UDZIAŁU
W WYBORACH REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH W WSEiZ NA POTRZEBY PPK

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 14 LUTEGO 2020 r.
W GODZ. 10.00–13.00
W SALI SENATU WSEiZ (UL. OLSZEWSKA 12)

 

Szanowni Państwo!


Urząd Statystyczny w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o powiadomienie pracowników naukowo-dydaktycznych o prowadzonym badaniu potrzeb informacyjnych wśród uczelni wyższych w województwie mazowieckim.

Chcąc dostosować nasze produkty do aktualnych potrzeb pracowników Państwa jednostek, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej edycji ankiety internetowej „Zapotrzebowanie środowisk naukowych na informacje statystyczne”. Wzorem badania sprzed dwóch lat, pozwalającego na dostosowanie naszych produktów i działań do zgłaszanych oczekiwań, chcielibyśmy poznać Państwa bieżące preferencje jako użytkowników informacji statystycznych. Krótka ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem: https://ocena-publ.stat.gov.pl/ankieta/. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Ankieta będzie aktywna do 25 czerwca 2019 r.

Niezmiernie zależy nam na poznaniu Państwa opinii i potrzeb. Zaangażowanie i współpraca z Państwa strony pozwolą nam lepiej i bardziej użytecznie przygotowywać nasze produkty. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Sprawę prowadzi: Magdalena Cybulska tel. 22 464 21 49, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szanowni Państwo!


W odpowiedzi na wyrażone w ubiegłym roku akademickim przez wielu wykładowców zainteresowanie ofertą edukacyjną Urzędu Statystycznego w Warszawie uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostały zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/2018. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponujemy również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Urząd Statystyczny w Warszawie są bezpłatne. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

 

Szanowni Państwo!


Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich WSEiZ oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w WSEiZ na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które odbędzie się dn. 22.03.2016 (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr R25 przy ul. Rejtana 16.

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2015 r.".

Wypełnione wnioski prosimy składać do dnia 27.11.2015r. w Kwesturze WSEiZ - Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (III piętro).

Wniosek do pobrania.

 

Konferencja Naukowa CZYSTA ENERGIA

Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych

Nowe granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje(pobierz)

Firma PM Group LAAX poszukuje wykładowców zainteresowanych współpracą, którzy spełniają wymagania określone poniżej:

DYSPONENT I
Szkolenia nt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie wspierające proces zarządzania w sektorze publicznym” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu budżetu zadaniowego, w tym co najmniej 80 godzin dydaktycznych dla pracowników części budżetowych)

DYSPONENT II
Szkolenia nt. „Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu ewaluacji).

Deklaracja
Wykaz osob