Materiały dydaktyczne

Wykład z psychologii:
mgr. Michał Kwiatkowski

Dostępne wykłady i ćwiczenia w Internecie


Statyka i Wytrzymałość Materiałów (wykłady i ćwiczenia): Zdzisław Tereszkowski

Kinematyka i Dynamika (wykłady i ćwiczenia): Zdzisław Tereszkowski

Szkolenie z zagospodarowania wody opadowej. Zielony Krajobraz

Teledetekcja i GIS: materiały do wykładów dotyczących GISu dla studentów studiów dziennych i zaocznych
dr Krystyna Stankiewicz

Prezentacje dla kierunku Budownictwo
prof. zw. dr hab. inż Marek Witkowski

Biologia roślin - I rok
prof. zw. dr hab. Janusz Pala

Filozofia
prof. zw. dr hab. Janusz Pala

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
dr Krzysztof Lewandowski

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
prof.dr hab.n.techn. Jan J.KONIECZNY

Makroekonomia
dr Katarzyna Adamiak