Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

budownictwoZalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

budownictwoZARZĄDZENIE nr 20/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 22.05.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

budownictwoZARZĄDZENIE nr 17/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.05.2020 r. w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

budownictwoZARZĄDZENIE nr 15/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

budownictwoZARZĄDZENIE nr 12/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

budownictwoZARZĄDZENIE nr 11/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 9.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

budownictwoZARZĄDZENIE nr 4/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

budownictwoRegulamin Studiów (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

architekturaRegulamin Dyplomowania

warszawaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

studiaDziennik Praktyk

studiaSprawozdanie z osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla praktyk

Harmonogram zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020.

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 5/2019 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1/2019 z dnia 23.04.2019 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów podejmujących studia od roku akadem. 2019/2020.

uczelniaUchwała nr 4/12/2016 Senatu WSEiZ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Warunków zwolnienia studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej

wseizPodanie do Prezydenta

inżynieria produkcjiPodanie do Rektora

zarządzanieWewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości