Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

budownictwoZARZADZENIE nr 1/2021 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 5.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

budownictwoZARZADZENIE nr 39/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2020 o organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

budownictwoZARZADZENIE nr 38/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii.

architekturaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych (obowiązuje od 1 października 2020 roku)

studiaDziennik Praktyk

studiaSprawozdanie z osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla praktyk

budownictwoZARZADZENIE nr 35/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

budownictwoZARZADZENIE nr 33/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów uczenia się

budownictwoZARZADZENIE nr 32/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów i zaliczeń

budownictwo Regulamin dyplomowania (obowiązuje od 1 października 2020 roku)

budownictwoZARZĄDZENIE nr 25/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 14/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim, dla osób podejmujących studia i studentów, od roku akademickiego 2020/2021

budownictwoHarmonogram zajęć dydaktycznych w r.a. 2020/2021.

budownictwoZARZADZENIE nr 23/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 1.06.2020 r.w sprawie zmian w zasadach przeprowadzania egzaminow dyplomowych

budownictwoZalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów

budownictwoZalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

opłatyZARZĄDZENIE nr 18/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 1/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim, dla osób podejmujących studia i studentów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zmiany Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 5/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020

budownictwoZARZĄDZENIE nr 17/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.05.2020 r. w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się i wysokości tych opłat

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 14.1/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.04.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

budownictwoZARZĄDZENIE nr 12/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

budownictwoRegulamin Studiów (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 19/2018 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.12.2018 r. w sprawie określenia sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych innych niż masowe, organizowanych na terenie WSEiZ

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 18/2018 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.12.2018 r. w sprawie: sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w WSEiZ

wseizPodanie do Prezydenta

inżynieria produkcjiPodanie do Rektora

inżynieria produkcjiWzory dyplomów