Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

budownictwoZARZADZENIE nr 31/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

budownictwoZARZĄDZENIE nr 25/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 14/2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim, dla osób podejmujących studia i studentów, od roku akademickiego 2020/2021

budownictwoZARZADZENIE nr 23/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 1.06.2020 r.w sprawie zmian w zasadach przeprowadzania egzaminow dyplomowych

budownictwoZalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów

budownictwoZalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

budownictwoHarmonogram zajęć dydaktycznych w r.a. 2020/2021.

CoronaZARZĄDZENIE nr 20/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 22.05.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

opłatyZARZĄDZENIE nr 18/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 1/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim, dla osób podejmujących studia i studentów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zmiany Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 5/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020

budownictwoZARZĄDZENIE nr 17/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 18.05.2020 r. w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się i wysokości tych opłat

budownictwoZARZĄDZENIE nr 15/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 14.1/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.04.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

budownictwoZARZĄDZENIE nr 12/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

budownictwoZARZĄDZENIE nr 11/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 9.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

budownictwoZARZĄDZENIE nr 4/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

budownictwoRegulamin Studiów (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

architekturaRegulamin Dyplomowania

warszawaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

studiaDziennik Praktyk

studiaSprawozdanie z osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla praktyk

Harmonogram zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020.

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 5/2019 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1/2019 z dnia 23.04.2019 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów podejmujących studia od roku akadem. 2019/2020.

wzornictwoZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

wseizPodanie do Prezydenta

inżynieria produkcjiPodanie do Rektora