Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

Informujemy, że w związku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz po uzgodnieniu z Samorządem Studenckim WSEiZ, z dniem 1 października 2019 roku wejdzie w życie nowy Regulamin Studiów, przyjęty Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie nr 1/04/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

budownictwoRegulamin Studiów (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

budownictwoRegulamin Studiów (obowiązuje do 30 września 2019 roku)

architekturaRegulamin Dyplomowania

warszawaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

studiaDziennik Praktyk

ZARZĄDZENIE nr 7/2019 z dnia 30.05.2019 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020.

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1/2019 z dnia 23.04.2019 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawiew sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w j. polskim dla studentów podejmujących studia od roku akadem. 2019/2020.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 9/2018 z dnia 20.06.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: zmian w zarządzeniach nr 1/2018; 3/2018; 4/2018.

ZARZĄDZENIE nr 5/2018 z dnia 24.04.2018 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2018/2019.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1.1/2018 z dnia 30.09.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: zmian w ZARZĄDZENIU PREZYDENTA WSEiZ nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

uczelniaUchwała nr 4/12/2016 Senatu WSEiZ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Warunków zwolnienia studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej

architekturaZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

mechanikaZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

 

 

wzornictwoZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

budowa maszynZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 3.11.2014 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych

wseizPodanie do Prezydenta

inżynieria produkcjiPodanie do Rektora

zarządzanieWewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości