Koordynatorzy Programu

Kontakt ogólny
Rektorat WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. +48 22 825 80 32/33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus – dr Justyna Kłys
Rektorat WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. +48 22 825 80 32/33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koordynator Wydziału Architektury Programu Erasmus – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Dziekanat Wydziału Architektury WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel +48 22 825 80 32/33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koordynator Wydziału Inżynierii i Zarządzania Programu Erasmus – dr Katarzyna Adamiak
Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel +48 22 825 80 32/33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus – mgr Paulina Wąż
Pokój nr 6
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. +48 22 875 30 21
tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus – mgr inż. Karolina Urban
Pokój nr 6
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. +48 22 875 30 21
tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.