Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększającej się liczby osób niepełnosprawnych studiujących na naszej Uczelni, Rektor WSEiZ powołała dr inż. Irenę Kosińską na Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem działalności Pełnomocnika jest:

 • umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym,
  naukowym i kulturalny uczelni;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności;
 • podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych
  i psychologicznych utrudniających studiowanie;
 • integracja środowiska studentów niepełnosprawnych;
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
dr inż. Irena Kosińska
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
tel. kom. 664 268 514
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uwaga!

W WSEiZ działa mini wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych, w zasobach której znajdują się m.in.:

 • 2 dyktafony,
 • 2 laptopy,
 • 1 wzmacniacz dźwięków FM,
 • w ostatnich dniach nasza wypożycalnia wzbogaciła się także o 2 iPady.

W sprawie pytań dotyczących ww. sprzętu prosimy o kontakt z Rektoratem WSEiZ, ul. Olszewska 12, pok. 2, parter.
Informujemy również, że przy ul. Rejtana 16 (dodatkowo) znajduje się Schodołaz.