KOŁO NAUKOWE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, ANIMACJI I CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZÓW

Opiekunem Koła jest Mgr inż. Marta Skierniewska.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakres działań Koła to: grafika komputerowa, animacja, fotografia reklamowa, przygotowanie materiałów do druku, przygotowanie materiałów na witryny internetowe oraz zrzeszanie sympatyków sztuki, malarstwa, grafiki, animacji, itp.

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania, pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie artystycznej i praktycznej reklamowej grafiki komputerowej oraz zwrócenie uwagi na możliwości zastosowania ekologicznych osiągnięć w zakresie Prepress, Press i Postpress.

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

1. Organizację zajęć (wykłady, laboratoria, warsztaty) z zakresu działalności Koła na terenie Uczelni,.
2. Organizowanie zajęć i spotkań w drukarniach, pracowniach artystycznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, wernisażach i targach branżowych,.
3. Inspirowanie do twórczej pracy w zakresie fotografii reklamowej, animacji i grafiki komputerowej,.
4. Rozwijanie zdolności, umiejętności i pasji indywidualnych, członków Koła w zakresie jego działalności,.
5. Rozwój członków Koła poprzez umożliwienie uczestnictwa w konkursach pozauczelnianych związanych z tematyką Koła,.
6. Rozpowszechnianie wiedzy na temat grafiki komputerowej i popularyzacja tej dziedziny,.
7. Pomoc członkom Koła w organizowaniu praktyk zawodowych i pisaniu prac dyplomowych,.
8. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego studentów, a także współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,.
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,.
10. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię,.
11. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi,.
12. Promowanie studentów i absolwentów Uczelni poprzez kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

Członkowie Koła uczestniczą w wykładach, laboratoriach i warsztatach w wyżej wymienionym zakresie oraz w zajęciach i spotkaniach w drukarniach, pracowniach artystycznych, wystawach fotograficznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, wernisażach i targach branżowych.
Aktualnie członkowie Koła pracują m.in. nad projektami nowej strony internetowej WSEiZ, wystawą prac z kursu rysunku dla członków Koła, która zostanie zorganizowana na początku przyszłego roku akademickiego na terenie Uczelni, uczestniczą w ogólnokrajowych konkursach organizowanych przez różne wydawnictwa zajmujące się grafiką komputerową, udzielają się jako beta testerzy w branżowym wydawnictwie grafiki komputerowej