Kredyty studenckie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich - wraz z tekstem nowego rozporządzenia i wzorem zaświadczenia o studiach do pobrania - znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Zarządzenie nr 30/2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 20.12.2013 r. w sprawie sposobu wyłaniania 5 % najlepszych absolwentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w danym roku akademickim.