KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO PODJĘCIA STUDIÓW W JĘZYKU POLSKIM

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA KANDYDATÓW/STUDENTÓW APLIKUJĄCYCH NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM. MA NA CELU PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY DO OSIĄGNIĘCIA POZIOMU ZAAWANSOWANIA B2/C1.

W PIERWSZEJ CZĘŚCI KURSU KSZTAŁCONE BĘDĄ OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE TAKIE JAK: MÓWIENIE, PISANIE, POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA, ROZWIĄZYWANIE TESTÓW ZE SŁUCHU.

NASTĘPNIE STOPNIOWO WPROWADZANE BĘDZIE SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z WYBRANYM KIERUNKIEM STUDIÓW (np. z zakresu architektury i budownictwa, zarządzania) NIEZBĘDNYE DO DOBREGO ZROZUMIENIA WYKŁADÓW I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

CZĘŚĆ TRZECIA PRZEWIDUJE UCZESTNICTWO W WYBRANYCH WYKŁADACH WPROWADZAJĄCYCH DO DANEGO KIERUNKU STUDIÓW.

W RAMACH KURSU PRZEWIDZIANE SĄ TAKŻE CIEKAWE WYKŁADY Z HISTORII I KULTURY POLSKIEJ ORAZ ATRAKCYJNE WYCIECZKI PO WARSZAWIE I OKOLICACH.

Podane poniżej ceny obowiązują od dnia 01.01.2018 r.

ROK „0” (PAŹDZIERNIK–LIPIEC)
Informacje o kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim
LICZBA GODZIN 600
CENA 2750 EUR/
PROMOCJA 1650 EUR*
POZIOM SŁUCHACZY od 0 do B2
MINIMALNA GRUPA 8 OSÓB

 

SEMESTR „0” - ZIMOWY (PAŹDZIERNIK–LUTY)
Informacje o kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim
LICZBA GODZIN 300
CENA 1500 EUR/
PROMOCJA 850 EUR*
POZIOM SŁUCHACZY od 0 do B2
MINIMALNA GRUPA 8 OSÓB

 

SEMESTR „0” – LETNI (MARZEC-LIPIEC)
Informacje o kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim
LICZBA GODZIN 300
CENA 1500 EUR/
PROMOCJA 850 EUR*
POZIOM SŁUCHACZY od 0 do B2
MINIMALNA GRUPA 8 OSÓB

 

*PROMOCJA dotyczy kandydatów pochodzących z następujących państw: Azerbejdżan; Armenia; Białoruś; Gruzja; Mołdawia; Kazachstan, Kirgistan; Rosja; Ukraina; Tadżykistan; Turkmenia; Uzbekistan.

 

Karta zgłoszenia - pobierz