WYJEDŹ NA STUDIA I PRAKTYKI Z ERASMUSA!

IMG 7342

Ogłaszamy nabór na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20). Zgłoszenia od 10 września do 10 października 2019.

Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdża student i wynosi od 400 euro do 500 euro na miesiąc (studia) oraz od 500 euro do 600 euro na miesiąc (praktyki).

Studenci, posiadający prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizować będą mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 –2019” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6, ul. Olszewska 12 u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż lub przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tylko od 10 września do 10 października 2019.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131, pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa.

Jeśli się wahasz, przeczytaj relację studentów z wyjazdu, weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia! 

Studia w Lizbonie

Praktyki w Brukseli