Program Legia Akademicka

IMG 7342

Studencie! Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło kolejną edycję programu „Legia Akademicka”, skierowanego do polskich studentów, którego celem jest pozyskanie rezerw osobowych na potrzeby Wojska Polskiego oraz przygotowanie młodych kadr do przyszłej pracy/służby w sektorach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Jest to pomysł na połączenie Waszego potencjału intelektualnego z realizacją pasji, ambicji i fascynacji na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza Ojczyzna – Rzeczpospolita Polska.

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych jak i zaocznych, to miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu, jak i pracy zawodowej – kto wie, być może również w mundurze wojskowym. Udział w programie polega na odbyciu ochotniczego przeszkolenia, wojskowego obejmującego dwie części:

 • 30-godzinne szkolenie teoretyczne w wytypowanych uczelniach w trakcie roku akademickiego (poza programem studiów),
 • szkolenie praktyczne na bazie jednostek wojskowych w czasie przerwy wakacyjnej.

Na terenie województwa mazowieckiego, program realizują następujące uczelnie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, koordynator: ppłk Jacek Jarzyna, tel. 261 814 53,
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, koordynator: kpt. Małgorzata Grzelak, tel. 261 839 255,
 • Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie, koordynator: Jacek Kołota, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • Politechnika Warszawska, koordynator: dr inż. Tadeusz Kowalski , tel.: 512 361 553, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, koordynator: Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. Tel. 24 366 54 02 wew. 248, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, koordynator: Dariusz Kosakowski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, koordynator: Sekretariat Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, tel. 25 643 18 62, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 • Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, koordynator: Wojciech Kucharczyk, tel. 48 361 76 80,
 • Wyższa Szkoła Handlowa W Radomiu, koordynator: Adam Ziółkowski , tel. 48 363 2290 w 54, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Może do niego przystąpić każdy student dowolnego roku studiów, nie karany, posiadający obywatelstwo polskie.

Część teoretyczna szkolenia we wskazanych uczelniach rusza od 01.02.2020 r., żeby do niej przystąpić należy najpóźniej 20.01.2020 złożyć wniosek do koordynatora programu z wybranej uczelni. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie organizatora.