V SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 03.07.2014 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania mieszczącej się w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 odbyło się V spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska - Prodziekan Wydziału Architektury ds. Ogólnych, dr inż. Bogdan Gorczyca - Prodziekan Wydziału Architektury ds. Jakości i Rozwoju oraz Karolina Patey - Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury.

Pracodawców na V spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, meblarskich oraz instytucji:

- dr inż. Lidia Ozimkowska - firma Aster Park

- Adam Budzyński - Wiceprezes firmy DecoRoom Sp. z o.o.

- Małgorzata Peretiatkowicz - Fundacja TUS            

- dr inż. Agnieszka Kępkowicz - KRAJOBRAZY (Pracownia Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej)

- dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody

- dr inż. Katarzyna Szyszko-Podgórska - Liga Ochrony Przyrody

- mgr inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Robert Metelicki - Prezes/właściciel firmy METRO Fabryki Mebli Biurowych

- Maciej Świderski - firma Philip BOHR

- Marek Giętkowski - Pracowania Projektowa G.M.G. Marek Giętkowski

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet oraz Błażej Krajczewski, który zaprezentował ideę mappingu jako nowego medium w architekturze.

Program posiedzenia:

1. Informacja na temat nowych programów oferowanych przez Wydział Architektury WSEiZ.

2. Nowe media w architekturze (mapping) - praktyczna przydatność w zawodzie architekta.

3. Rola i sposób realizacji praktyk studenckich na studiach o profilu praktycznym.

4. Studia dualne – jak włączyć pracodawców w proces ich realizacji?

5. Formy udziału pracodawców w procesie dydaktycznym.

6. Najnowsze oczekiwania rynku pracy.

7. Sprawy różne.