Aktualności

Prezentacja "CAD dla architektów krajobrazu" w WSEIZ

ws1 Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz i mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina zapraszają studentów WSEiZ na prezentację pt. „CAD dla architektów krajobrazu - DATAflor landXpert". Prezentacja odbędzie się 22.03.2013 r. (piątek) w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 o godzinie 13.00 w sali nr 24. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

WSEIZ fundatorem nagród dla laureatów XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

ws1 W dniu 15 marca 2013 r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom zawodów okręgowych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. WSEiZ jako patron Olimpiady ufundowała nagrody dla laureatów, które w imieniu Uczelni wręczyła Pani Rektor WSEiZ Doc. dr Monika Madej.

IV forum ergonomiczne w wseiz

W dniu 16 marca 2012 r. - w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii w Warszawie przy ul. Rejtana 16 - odbyło się IV FORUM ERGONOMICZNE BIURO, BEZPIECZEŃSTWO, PRACA I ZDROWIE. Hasłem wiodącym tegorocznej edycji było „Oświetlenie, hałas, mikroklimat, promieniowanie, zdrowy kręgosłup”. Patronat merytoryczny nad forum objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

WYSTAWA PRAC STUDENTÓW ARCHITEKTURY WNĘTRZ WSEIZ W MUZEUM NARODOWYM

W dniu 25.04.08 w Muzeum Narodowym w Warszawie została otwarta wystawa prac studentów Wydziału Architektury Wnętrz dwóch uczelni : Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania i ASP.

Pozytywna ocena pka dla kierunku architektura krajobrazu

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 583/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych - wydała pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.