Aktualności

Pozytywna ocena pka dla kierunku architektura krajobrazu

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 583/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych - wydała pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.