Plan Wykładów 2015/2016

 

PLAN WYKŁADÓW

w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy WSEiZ w XXVII roku szkoleniowym 2015/2016

Miejsce wykładów:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ul. Rejtana 16, Aula nr 4

Drugi wtorek miesiąca, godz. 17.00. WSTĘP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

L.P. Temat Wykładowca Data
1. Terapia szyta na miarę. Czy indywidualizacja terapii jest konieczna? prof. dr hab. Piotr Tomaszewski
Dziekan Wydz. Ekologii Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie
13.10.2015
2. Dlaczego podczas spotkań towarzyskim spożywamy więcej? Perspektywa psychologiczna Dr Mariusz Jaworski
Zakład Psychologii Medycznej WUM w Warszawie
10.11.2015
3. Bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii

prof. dr hab. Jan Pachecka

Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
08.12.2015
4. Alergie – choroby XXI w.Epidemiologia alergii i astmy w Polsce

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
12.01.2016
5. Depresje w ciągu życia ludzkiego

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

kierownik II Kliniki Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
09.02.2016
6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jako główny czynnik środowiskowego zagrożenia zdrowotnego

mgr Krzysztof Skotak

Kierownik Pracowni Monitoringu Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
08.03.2016
7. Higiena mózgu. Czy mózg ma płeć?

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii AWF w Warszawie
12.04.2016
8. Wielokierunkowa -plejotropowa- rola witaminy D

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytut Żywności i Żywienia
10.05.2016
9. Zagrożenia zdrowotne związane z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe i ich profilaktyka

dr med. Elżbieta Łastowiecka – Moras

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy Zakład Ergonomii CIOP Warszawa
14.06.2016

Jubileusz 25-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Zdrowia

Warszawska Szkoła Zdrowia powstała 25 lat temu jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta na wolontariacie. Poprzez wykłady otwarte szerzy wiedzę o zdrowiu, zdrowym stylu życia i zapobieganiu chorobom społecznym. Inicjatorką, założycielką i kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia, która poświęciła wiele lat popularyzowaniu nauki w zakresie promocji zdrowia, higieny i racjonalnego żywienia.  Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jubileusz 25-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia odbył się 12 czerwca 2012 r. o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

W imieniu Uczelni, Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej złożyła serdeczne podziękowania Prof. Irenie Celejowej za ogrom pracy włożonej w funkcjonowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia oraz za pełnienie funkcji naczelnego redaktora „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Po uroczystości jubileuszowej odbył się wykład pt. „Aktywność ruchowa przez całe życie”, który wygłosiła prof. dr hab. Ewa Kozdoń.

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia - 25-lecie Warszawskiej Szkoły Zdrowia