Trend światowy w stosowaniu „zielonych” energii. Doświadczenia Polski

 

Czy odnawialne źródła energii są wykorzystywane w Polsce?

Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii (OZE) potocznie rozumiemy takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach. Do nich należą: energia biomasy,  słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna (wnętrza ziemi). 
Wzrastające ceny konwencjonalnych surowców energetycznych: ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego, ograniczone zasoby tych kopalin, oraz regulacje prawne wymuszają korzystanie z OZE.  Zwiększanie zakresu wykorzystania energii produkowanej z odnawialnych źródeł zyskuje coraz większe zrozumienie zarówno w krajach UE, jak i w innych państwach. Największe nadzieje wiąże się obecnie z produkcją biomasy, stąd też popularność na całym świecie zyskuje System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 
Jak Polska wykorzystuje odnawialne źródła energii opowie specjalista, znawca tematu, dr inż. Jarosław Osiak z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Wykład pt. „Trend światowy w stosowaniu „zielonych” energii. Doświadczenia Polski” odbędzie się  w Warszawskiej Szkole Zdrowia działającej przy WSEiZ, we wtorek, 14. maja 2013 r.  o godz.  17.00, w auli  Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ulicy Rejtana 16. WSTĘP WOLNY!