Oczekiwania konsumentów wobec produktów spożywczych ze względu na ich walory zdrowotne

Czy mamy szanse na wybieranie prozdrowotnej żywności?

Żywność o prozdrowotnych właściwościach pełni ważną rolę w profilaktyce chorób dieto zależnych, jak też opóźnianiu procesu starzenia się organizmu. Jednak,  żeby  korzystnie zadziałała na organizm, konsument musi taką żywność poznać i zaakceptować, zanim ją zakupi.

Badania dowodzą, że dla młodych wykształconych ludzi głównymi determinantami wyboru większości produktów są  jego cechy sensoryczne - smak, wygląd, świeżość i jakość. Dla kobiet, ludzi starszych i z wyższym wykształceniem większe znaczenie niż dla innych grup konsumenckich ma wpływ produktów na zdrowie. Czynniki ekonomiczne – cena - odgrywają istotną rolę w grupie rencistów i bezrobotnych. Edukacja żywieniowa, mająca na celu propagowanie prozdrowotnego modelu żywienia, powinna brać pod uwagę nasze preferencje.

O motywach naszych wyborów żywieniowych i ich znaczeniu dla naszego zdrowia opowie  prof. dr hab. Krystyna Gutowska, Dziekan Wydziału Nauk O Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Wykład pt. „Oczekiwania konsumentów wobec produktów spożywczych ze względu na ich walory zdrowotne” odbędzie się  w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy WSEiZ we wtorek, 8. października  2013 r.  o godz.  17.00, w auli  Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ulicy Rejtana 16. Wstęp wolny.