Rocznik XII 2012

 

Dr Inż. Jarosław Osiak
Trendy Europejskie W Wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii.Doświadczenia Polski
European Trends In The Use Of Renewable Energy Sources. Polish Experienc
e
9
Prof. Dr Hab. Bogumiła Litwińska
Zakażenia Tzw. Grypą Żołądkową
Infection With So-Called "Stomach Influenza"
23
Mgr Agnieszka Chruścikowska
Żywienie W Tzw. Grypie Żołądkowej
Diet For So-Called "Stomach Influenza"
35
Dr Diana Wolańska, Prof. Dr Hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek
Ocena Aterogenności Sposobu Żywienia Kobiet W Wieku Postmenopauzalnym
Assessment Atherogenicity Of The Diet In Postmenopausal Women
44
Dr Inż. Jan Sobótka
Jaką Wodę Pijemy?
What Kind Of Water Do We Drink
53
Dr Hab. Inż. Anna Kołłajtis-Dołowy
Woda W Żywieniu Człowieka
Water In Nutrition Of The Man
65
Doc. Dr Hab. N.Med. Maria Radziwoń-Zaleska
Zaburzenia I Choroby Psychiczne U Osób Starszych
Psychological Disorders And Diseases In Elderly People
75
Prof. Dr Hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Żywienie Jako Czynnik Synchronizujący Wewnętrzny Zegar Człowieka
Nutrition As A Synchronizing Factor For Endogenous Clock In Humans
81
Dr N.Med. Krzysztof Kuszewski
Szczepienia Bronią W Zapobieganiu Chorobom Zakaźnym
Vaccinations As The Best Weapon For Prevention Of Infectious Diseases
91
Dr Inż. Irena Kosińska
Zagrożenia Zdrowia W Mieszkaniach
Health Hazards In Homes
95
Dr Inż. Dorota Czerwińska
Dieta Łatwostrawna W Restauracji? Potrzeby I Możliwości Wprowadzenia
Easy-To-Digest Diets In Restaurants? A Need To Introduce And A Chance To Succeed
105
Dr N. O Zdrowiu Magdalena Milewska
Otyłość Sarkopeniczna - Nowe Spojrzenie Na Otyłość W Wieku Starszym
Sarcopenic Obesity - New Insight Into Obesity In Elderly
115
Doc. Dr N.Med.Anita Gębska-Kuczerowska; Lic. Artur Olkowicz
Innowacyjność - W Poszukiwaniu Rozwiązań I Nadziei Dla Chorych - Komórki Macierzyste
Innovation - In Search Of Solutions And Hope For Patients - Stem Cells
121
Dr N.Med Jacek J. Pruszyński; Dr Alicja Cicha-Mikołajczyk,
Doc. Dr N.Med. Anita Gębska-Kuczerowska
Ocena Wydolności Czynnościowej I Sprawności Motorycznej
Osób Przyjmowanych Do Pielęgniarskiego Domu Opieki W Polsce
The Functional Ability And Efficiency Of Motor Skills Evaluation Of Individuals
Admitted Into Nursing Homes In Poland
129
Prof. Dr Hab. Andrzej Kosmol; Mgr Anna Ogonowska-Słodownik
Dlaczego Każdy Powinien Umieć Pływać?
Why Everybody Should Know How To Swim?
135
Prof. Dr Hab. Andrzej Eberhardt
Dlaczego Diety Niskokaloryczne U Osób Otyłych Są Nieskuteczne?
Why Low-Caloric Diets In Obese Subjects Are Ineffective ?
141
Prof. Dr Hab. Franciszek Świderski;
Dr Inż. Monika Hoffmann, Mgr Inż. Małgorzata Żebrowska-Krasuska
Jakość Rynkowych Produktów Mleczarskich
Quality Of Market Dairy Products
145
Doc. Dr N.Med. Jan Lach; Prof. Nzw. Dr Hab. Jerzy Bzdęga;
Prof. Nzw., Dr Leszek Kubiak; Mgr Jolanta Ostalska
Katastrofy I Inne Zagrożenia Dla Zdrowia Publicznego
Catastrophes And Rother Threats To The Public Health
151
Biesiada O Zdrowiu  
Dr N.Med. Maria Pułtorak
Wstęp
167
Inspektor Marek Fidos
Stan Bezpieczeństwa Na Drogach - Ofiary I Skutki Tragicznych Wypadków W Polsce
159
Prof. Dr Hab. Ryszard A. Stefański
Przeciwdziałanie Wypadkom Drogowym W Świetle Przepisów Prawa
164
Dr N. Med. Andrzej Szyrwiński
Właściwe Ratownictwo Osób Poszkodowanych W Wypadkach Drogowych
167
Doc. Dr Krzysztof Zuchora
Impresje Z Igrzysk Xxx Olimpiady
Sonet Na Xxx Olimpiadę - Wiersz
173
175
Red. Małgorzata Kownacka
Proteza-Marzenie - Drogą Do Szczęścia
177
Prof. Alicja M. Zobel
Inwalida, Chory, Inny, Kaleka
181
Na Falach Radiowych O Zdrowiu  
Red. Małgorzata Kownacka
Uwaga ! Gruźlica!
182
25-Lecie Warszawskiej Szkoły Zdrowia  
Prof. Nzw. Dr Hab. Irena Celejowa
Czynniki Zdrowego Stylu Życia
188
Przebieg Uroczystości 25-Lecia Wsz (Fotoreportaż) 190
W Naszej Bibliotece  
Mgr Zbigniew Cendrowski
Hipotetyczne Rozwiązania W Nadwadze I Otyłości
194
Od Redakcji 205
Prof. Nzw. Dr Hab. Irena Celejowa
Poetka - Filozof Z Poczuciem Humoru
206
Inicjatywa Godna Naśladowania  
Dr N.Med. Maria Pułtorak
Forum Zdrowia Przy Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
W Pracowniach I Laboratoriach Naukowych
209
Doc. Dr Kazimierz Dyguś
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekologiczne Problemy Xxi Wieku
213
Doc. Dr Kazimierz Dyguś
Środowisko Wodne
214
Prof. Zw. Dr Hab. Danuta Cichy
Co Rośnie Na Odpadach?
215
Dr N Med. Anna Ukleja
Sposób Żywienia A Zdrowie Osób Starszych
217
Co Piszą Inni  
Gdy Psychopaci Rządzą 219
Plastikowa Trucizna 219
Leonardo Da Vinci O Zdrowym Stylu Życia 220
Mięso Z Probówki 220
Nie Wolno Nadużywać Środków Przeciwbólowych 221
Naukowcy O Telepatii 222
Żył 236 Lat…? 222
Plan Wykładów W Warszawskiej Szkole Zdrowia W Roku Szkoleniowym 2012/2013 223