Ekologia miast - zdrowe miasto, zdrowi mieszkańcy

Ekologiczne miasto – czyli jakie?

Wiek XX wprowadził pojęcie zrównoważonego rozwoju, ekorozwoju i rozwoju harmonijnego. Realizacja tych idei w przestrzeni zurbanizowanej  miast staje się zasadniczym problemem i zadaniem XXI w, stanowi klucz do przetrwania  miasta jako środowiska życia człowieka. Zmienia się podejście do planowania przestrzennego miasta. Standard życia człowieka zależy od jakości zasobów przyrody: słońca, powietrza, wody, gleby, flory i fauny. Rozwój przestrzeni miejskiej zmierza w kierunku ochrony i łączenia w jeden system – wspólny organizm wszystkich elementów różnorodnych biotopów wraz ze środowiskiem życia człowieka.

Ideałem jest miasto zbliżające mieszkanie do otoczenia przyrodniczego i odzyskujące naturalny krajobraz. Ekologiczne działania przyczyniają się do stworzenia przyjaznego klimatu miejskiego i powstania zdrowszego  środowiska  życia.

O zdrowym mieście opowie wybitny specjalista, prof. dr hab. Henryk Zimny z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Katedry Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. Wykład p.t. „Ekologia miast - zdrowe miasto, zdrowi mieszkańcy” odbędzie się w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania we wtorek, 14. października 2014 r.,  o godz. 17. 00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii  i Zarządzania przy ulicy Rejtana 16.  Wstęp wolny.