Studia Podyplomowe - Nowe i Odnawialne Źródła Energii

Kierownik Studium: dr Karolina Błogowska

Cel studiów

Wzrost zapotrzebowania na energię w różnych formach, a szczególnie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza poszukiwanie i wdrażanie nowych źródeł energii, jak również nowych metod konwersji energii. Brak wiedzy o odnawialnych źródłach energii powoduje, że ich wdrażanie staje się trudne. Program studiów podyplomowych Nowe i odnawialne źródła energii pozwoli poznać słuchaczom rozwój nowych technologii w tym zakresie, w tym także nadążać za zmianami na rynku paliw pierwotnych. W programie studiów uwzględniono także wprowadzenie do energetyki jądrowej, biorąc pod uwagę fakt jej obecności w strategii rozwoju państwa do 2030 roku.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji lokalnej, zainteresowanych nowymi i odnawialnymi źródłami energii.

Tematyka zajęć:

 • Wybrane zagadnienia termodynamiki i teorii maszyn cieplnych
 • Zasoby energetyczne Świata, Polski – miejsce źródeł odnawialnych w bilansie
 • Strategia energetyczna Polski do roku 2030
 • Strategia europejska – pakiet 20/20/20
 • Podstawy procesów spalania
 • Podstawy hydromechaniki
 • Turbiny i elektrownie wodne w tym MEW – małe elektrownie wodne
 • Wybrane zagadnienie projektowania i eksploatacji turbin wodnych
 • Energetyka wiatrowa – zalety, wady, stan aktualny, kierunki rozwoju
 • Geotermia – stan obecny, kierunki rozwoju, technologie „hot dry rock”
 • Pompy ciepła – teoria i zastosowanie
 • Energetyka słoneczna – kolektory, fotowoltaika
 • Biomasa jako źródło energii
 • Technologie produkcji biogazu z biomasy
 • Energia wód i oceanów (pływy, fale, OTEC)
 • Gaz łupkowy, olej łupkowy i nowe źródła kopalne – szanse i zagrożenia
 • Wodór jako nośnik energii – produkcja, akumulacja, wykorzystanie
 • Energetyka lokalna – rozwiązania i możliwości
 • Nowe technologie w energetyce odnawialnej
 • Podstawy i kierunki rozwoju energetyki jądrowej
 • Bezpieczeństwo jądrowe
 • Prawo energetyczne
 • Prawo budowlane
 • Informatyka w energetyce – sterowanie
 • Akumulacja energii
 • Ekologiczne skutki konwersji energii
 • Sieci energetyczne a źródła rozproszone
 • Smart grid
 • Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele.
Studia obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3800 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2000 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia