Studia podyplomowe – Aranżacja Wnętrz

Kierownik studiów: dr szt. Agnieszka Marczewska

Partnerami studiów są: Geberit i Blum

 

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Nasze studia wyróżnia:

 • praktyczny sposób prowadzenia zajęć przez zespół doświadczonych architektów wnętrz prowadzących samodzielną praktykę zawodową, a także pracujących w zespołach międzybranżowych,
 • nowatorski program, w całości dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb rynku, trendów i technologii,
 • przygotowanie słuchaczy do pracy w dziedzinie aranżacji wnętrz przy użyciu wyłącznie bezpłatnych programów komputerowych pozwalających na wykonanie i efektowną prezentację projektu,
 • nauka z wykorzystaniem intuicyjnych autorskich narzędzi dydaktycznych pozwalających na modelowanie przestrzeni wnętrza i określanie wartości funkcjonalnej i użytkowej .

Cel studiów:

 • nabycie praktycznych umiejętności kształtowania przestrzeni i estetyki wnętrza,
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i zbiór umiejętności praktycznych dotyczących komponowania barw i ergonomii we wnętrzu,
 • zapoznanie z możliwościami technicznymi i ograniczeniami stojącymi przed projektantem,
 • praktyczne przygotowanie do prowadzenia pracy twórczej, koncepcyjnej oraz wykonania opracowań technicznych,
 • opanowanie prostych bezpłatnych narzędzi do technicznej oraz plastycznej prezentacji projektu,
 • nabycie umiejętności współpracy z klientem i wykonawcą oraz skutecznego komunikowania się w zespole,
 • zdobycie umiejętności zarządzania projektami wnętrzarskimi.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków artystycznych chcących doskonalić w sposób praktyczny swój warsztat w zakresie aranżacji wnętrz,
 • osób o zainteresowaniach plastycznych planujących podjęcie pracy jako dekorator wnętrz,
 • pracowników firm zajmujących się aranżacją wnętrz,
 • przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem biznesu związanego z wyposażaniem wnętrz ,
 • architektów, inżynierów budownictwa pragnących pogłębić swoją praktyczną wiedzę z zakresu architektury wnętrz,
 • osób zainteresowanych samodzielnym wykonaniem projektu wnętrza własnego domu.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów:

Moduł 1. Warsztat projektanta.
Moduł 2. Przestrzeń, funkcja i ergonomia wnętrza.
Moduł 3. Projekt wykonawczy.
Moduł 4. Kolor we wnętrzu.
Moduł 5. Współczesne materiały i wyposażenie.
Moduł 6. Komputerowe wspomaganie projektowania (przy użyciu darmowych programów komputerowych).
Moduł 7. Design - style, trendy, innowacje.
Moduł 8. Warsztaty rysunku w projektowaniu.
Moduł 9. Oświetlenie.
Moduł 10. Zarządzanie projektem wnętrzarskim.
Moduł 11. Dokumentacja i prezentacja projektu.
Moduł 12. Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej.

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych AW będzie potrafił:

 1. Zorganizować warsztat pracy projektanta wnętrz.
 2. Podpisać umowę o odpowiedniej treści z klientem lub (i) wykonawcami.
 3. Przeprowadzić unikatowy projekt wnętrza według potrzeb i oczekiwań indywidualnego klienta.
 4. Poprawnie rozplanować funkcje użytkowe we wnętrzu mieszkalnym.
 5. W sposób ergonomiczny rozwiązać zabudowę meblową i rozplanowanie sprzętów.
 6. Posługiwać się zasadami kształtowania estetyki wnętrza poprzez optymalne wykorzystanie światła i przestrzeni oraz świadome komponowanie elementów wystroju,.
 7. Sprawnie komponować harmonijne lub kontrastowe zestawy kolorystyczne i materiałowe, posługiwać się paletami barwnymi i próbnikami.
 8. Określić ograniczenia techniczne wynikające z konstrukcji lub specyfiki instalacji we wnętrzu.
 9. Dobrać wyposażenie spełniające oczekiwania klienta oraz odpowiadające współczesnym standardom technicznym i użytkowym.
 10. Przedstawić opracowaną koncepcję w sposób profesjonalny za pomocą rysunków, plansz, prezentacji przy użyciu bezpłatnych ogólnie dostępnych programów komputerowych i wykonać przy ich pomocy rysunki wykonawcze.
 11. Przekazać projekt ekipom wykonawczym w sposób czytelny i kompletny.
 12. Skutecznie komunikować się w zespole współpracowników, partnerów i wykonawców.
 13. Wykonać nadzór autorski.
 14. Określić prawa i obowiązki wynikające z praw autorskich majątkowych i osobistych.

 

Sposoby prowadzenia zajęć

Słuchacze w trakcie studiów, w bezpośrednim kontakcie z praktykami zawodu, poznają warsztat i specyfikę pracy projektanta wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wykonując projekty i ćwiczenia dowiedzą się jak przeprowadzać poszczególne etapy zaawansowania projektu - od wstępnych rozmów z klientem, przez szkice, koncepcje i rysunki wykonawcze, po prezentację projektu, rozmowy z wykonawcami i nadzór autorski. Będą mieli okazję wykonywania samodzielnie i w parach kolejno coraz bardziej zaawansowanych projektów wnętrz mieszkalnych, których zwieńczeniem będzie praca nad projektem dyplomowym.

W trakcie warsztatów będą wykorzystywane następujące metody dydaktyczne:

 1. Wykłady i prezentacje wprowadzające w zagadnienia techniczne warunkujące funkcjonowanie wnętrza, technologie wykańczania wnętrz oraz systematyzujące wiedzę na temat dostępnych współcześnie materiałów i wyposażenia.
 2. Zajęcia w terenie (wystawy, ekspozycje, realne wnętrza) uzupełniające i ilustrujące wiedzę teoretyczną .
 3. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem gry modułowo-przestrzennej do badania wartości funkcjonalnej i użytkowej wnętrza.
 4. Ćwiczenia kształcące zmysł plastyczny i techniki rysunku zawodowego odręcznego oraz kreślenia komputerowego i modelowania trójwymiarowego.
 5. Praca nad projektami pod okiem doświadczonych projektantów.

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Zaliczenie projektów.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt indywidualny lub grupowy.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 201 godzin zajęć realizowanych w trakcie 12 zjazdów.

Zapisy na studia rozpoczynają się na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: Początek zajęć:
marzec 2021 r. (semestr letni),
– październik 2021 r. (semestr zimowy)
.

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2700 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób

Każdy słuchacz powinien dysponować własnym laptopem.

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia