Studia Podyplomowe - Zdrowie i Środowisko

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,
 • rozwinięcie umiejętności realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych,
 • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • zwiększenie znajomość relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi,
 • pozyskanie przez słuchaczy znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 2. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
 3. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia
 6. Polityka ochrony środowiska
 7. Wpływ diet żywieniowych na zdrowie
 8. Emisje atmosferyczne i hałas
 9. Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie
 10. Metodologia badań medycznych
 11. Międzynarodowa problematyka zdrowotna
 12. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 13. Ochrona własności intelektualnej
 14. Zdrowie środowiskowe

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zakończenie studiów:

 1. Praca dyplomowa - projekt indywidualny.
 2. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 259 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zdrowie i Środowisko).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia