Architektura Krajobrazu – studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia
 • Studia II-go stopnia w przygotowaniu
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.


Na kierunku Architektura Krajobrazu proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura Krajobrazu przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Architektura Krajobrazu

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu to możliwość samorealizacji w pracy twórczej oraz znaczącego wpływu na kształt otaczającej nas przestrzeni. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na rzeczywistość oraz może zmienić krajobraz, tak by uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

stacjonarne niestacjonarne

Studiując na kierunku Architektura Krajobrazu (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
 • kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • wspólpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury
  krajobrazu.
studia warszawa

Aby uzyskać powyższe kwalifikacje będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. W pracowniach komputerowych będziesz korzystać z programów: Autodesk Revit 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD MAP 3D 2018, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, Autodesk Advance Steel 2018, Autodesk Inven.tor Professional 2018, Autodesk 3ds Max Design 2018, ArchiCAD 21, SOLIDWORKS 2018, Edition, ARGO UML, Google SketchUp 7, PUTTY, MatLab R2015 [Simulink, Control System Toolbox, Robotics System Toolbox], Eclipse, Rhinoceros 5.0, Edgecam 2016 edu, FreMat 4.2, Oprogramowanie do sterowania obrabiarkami SinuTrain for, SINUMERIK V4.5 Ed.3, ABC6 [Rama3D, Płyta, Tarcza, Obiekt3D], Vectorworks 2016, Allplan 2019, Adobe Creative Cloud 2017, ARC+ X10, Cisco Networking Academy).


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo- wykonawczych, jak i w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, a także placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.


Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

Raport samooceny kierunku Architektura Krajobrazu