Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ jest MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

wseiz

Studia na specjalności Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej uwzględniają współczesne formy wypoczynku i rekreacji ściśle zintegrowane z typem krajobrazu takie jak: parki, bulwary, promenady. Studenci Architektury krajobrazu poszerzając na tej specjalności wiedzę z zakresu projektowania będą w pełni przygotowani do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz pielęgnacji tych terenów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ (obowiązkowe)

 1. Rekreacja na obszarze chronionym
 2. Projektowanie obiektów wypoczynkowych
 3. Projekt obieralny
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (dwa z czterech)

 1. Ergonomia
 2. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Kompensacje przyrodnicze

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWEDLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 1. Język angielski  
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Laboratorium komputerowe (Sketch-up)
 4. Historia sztuki
 5. Biologia i fizjologia roślin
 6. Ekologia
 7. Geometria wykreślna
 8. Podstawy obliczeń technicznych
 9. Rysunek odręczny i rzeźba
 10. Wizualizacje krajobrazu 3D
 11. Grafika inżynierska  
 12. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 13. Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania
 14. Gleboznawstwo
 15. Fizjografia
 16. Dendrologia (szata roślinna)
 17. Teoria i zasady projektowania
 18. Prawo gospodarcze
 19. Historia architektury i sztuki ogrodowej
 20. Projektowanie zintegrowane
 21. Geodezja
 22. Rośliny zielne (szata roślinna)
 23. Grafika komputerowa
 24. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 25. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 26. Projektowanie terenów przywodnych
 27. Wybrane zagadnienia z faunistyki
 28. Ochrona własności intelektualnej
 29. Planowanie krajobrazu
 30. Kosztorysowanie
 31. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
 32. Podstawy fotografii