Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGO są ASTER PARK i OGRODY ULRICHÓW

wseiz

Studenci specjalności Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego otrzymują wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa, takiej jak: zieleń przy szkołach, przedszkolach, centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, ogrodach botanicznych i etnograficznych, na terenach leśnych i rolniczych, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Wypoczynek może tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcją główną (usługową, produkcyjną czy ochronną). Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentom na głębsze zrozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną oraz dobór właściwych technik, technologii budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGO (obowiązkowe)

 1. Projektowanie i urządzanie obszarów chronionych
 2. Projektowanie obszarów wypoczynkowych
 3. Projekt obieralny
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (dwa z czterech)

 1. Ergonomia
 2. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Kompensacje przyrodnicze

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWEDLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 1. Język angielski  
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Laboratorium komputerowe (Sketch-up)
 4. Historia sztuki
 5. Biologia i fizjologia roślin
 6. Ekologia
 7. Geometria wykreślna
 8. Podstawy obliczeń technicznych
 9. Rysunek odręczny i rzeźba
 10. Wizualizacje krajobrazu 3D
 11. Grafika inżynierska  
 12. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 13. Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania
 14. Gleboznawstwo
 15. Fizjografia
 16. Dendrologia (szata roślinna)
 17. Teoria i zasady projektowania
 18. Prawo gospodarcze
 19. Historia architektury i sztuki ogrodowej
 20. Projektowanie zintegrowane
 21. Geodezja
 22. Rośliny zielne (szata roślinna)
 23. Grafika komputerowa
 24. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 25. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 26. Projektowanie terenów przywodnych
 27. Wybrane zagadnienia z faunistyki
 28. Ochrona własności intelektualnej
 29. Planowanie krajobrazu
 30. Kosztorysowanie
 31. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
 32. Podstawy fotografii