Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ jest MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

wseiz

Studia na specjalności Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej uwzględniają współczesne formy wypoczynku i rekreacji ściśle zintegrowane z typem krajobrazu takie jak: parki, bulwary, promenady. Studenci Architektury krajobrazu poszerzając na tej specjalności wiedzę z zakresu projektowania będą w pełni przygotowani do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz pielęgnacji tych terenów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ (obowiązkowe)

 1. Rekreacja na obszarach chronionych
 2. Projektowanie obiektów wypoczynkowych
 3. Projekt obieralny
 4. Tereny otwarte w planowaniu przestrzennym

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

BLOK KSZTAŁCENIA NR 1:

 1. Uprawa roślin
 2. Kształtowanie krajobrazu rolniczego
 3. Podstawy urbanistyki
 4. Ergonomia
 5. Architektura współczesna
 6. Rekultywacja krajobrazu
 7. Mechanizacja w architekturze krajobrazu
 8. Ocena oddziaływania na środowisko
 9. Techniki odnowy środowiska
 10. Prawo autorskie
 11. Kosztorysowanie
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA NR 2:

 1. Technologie ochrony środowiska
 2. Ochrona przyrody
 3. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 4. Meteorologia i klimatologia
 5. Rekultywacja krajobrazu
 6. Monitoring środowiska
 7. Edukacja ekologiczna
 8. Mechanizacja w architekturze krajobrazu
 9. Techniki odnowy środowiska
 10. Prawo autorskie
 11. Kosztorysowanie
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Praktyki

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWEDLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 1. Język angielski  
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna
 4. Historia sztuki
 5. Socjologia środowiska
 6. Filozofia przyrody
 7. Biologia i fizjologia roślin
 8. Ekologia
 9. Geometria wykreślna
 10. Matematyka
 11. Rysunek odręczny i rzeźba
 12. Wizualizacje krajobrazu 3D
 13. Grafika inżynierska  
 14. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 15. Propedeutyka  zawodu  i podstawy projektowania
 16. Gleboznawstwo
 17. Fizjografia
 18. Dendrologia (szata roślinna)
 19. Teoria i zasady projektowania
 20. Prawo gospodarcze
 21. Budownictwo i konstrukcje
 22. Historia architektury i sztuki ogrodowej;
 23. Podstawy projektowania krajobrazu zabytkowego
 24. Projektowanie zintegrowane
 25. Geodezja
 26. Rośliny zielne (szata roślinna)
 27. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 28. Grafika komputerowa
 29. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 30. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 31. Projektowanie terenów przywodnych
 32. Wybrane zagadnienia z faunistyki
 33. Ekologia krajobrazu
 34. Planowanie krajobrazu
 35. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
 36. Seminarium dyplomowe