Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGO są ASTER PARK i OGRODY ULRICHÓW

wseiz

Studenci specjalności Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego otrzymują wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa, takiej jak: zieleń przy szkołach, przedszkolach, centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, ogrodach botanicznych i etnograficznych, na terenach leśnych i rolniczych, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Wypoczynek może tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcją główną (usługową, produkcyjną czy ochronną). Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentom na głębsze zrozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną oraz dobór właściwych technik, technologii budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGO (obowiązkowe)

 1. Projektowanie i urządzanie obszarów chronionych
 2. Projektowanie obszarów wypoczynkowych
 3. Projekt obieralny
 4. Zasady urbanistyki wspólczesnej

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

BLOK KSZTAŁCENIA NR 1:

 1. Uprawa roślin
 2. Kształtowanie krajobrazu rolniczego
 3. Podstawy urbanistyki
 4. Ergonomia
 5. Architektura współczesna
 6. Rekultywacja krajobrazu
 7. Mechanizacja w architekturze krajobrazu
 8. Ocena oddziaływania na środowisko
 9. Techniki odnowy środowiska
 10. Prawo autorskie
 11. Kosztorysowanie
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA NR 2:

 1. Technologie ochrony środowiska
 2. Ochrona przyrody
 3. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 4. Meteorologia i klimatologia
 5. Rekultywacja krajobrazu
 6. Monitoring środowiska
 7. Edukacja ekologiczna
 8. Mechanizacja w architekturze krajobrazu
 9. Techniki odnowy środowiska
 10. Prawo autorskie
 11. Kosztorysowanie
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Praktyki

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 1. Język angielski  
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna
 4. Historia sztuki
 5. Socjologia środowiska
 6. Filozofia przyrody
 7. Biologia i fizjologia roślin
 8. Ekologia
 9. Geometria wykreślna
 10. Matematyka
 11. Rysunek odręczny i rzeźba
 12. Wizualizacje krajobrazu 3D
 13. Grafika inżynierska  
 14. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 15. Propedeutyka  zawodu  i podstawy projektowania
 16. Gleboznawstwo
 17. Fizjografia
 18. Dendrologia (szata roślinna)
 19. Teoria i zasady projektowania
 20. Prawo gospodarcze
 21. Budownictwo i konstrukcje
 22. Historia architektury i sztuki ogrodowej;
 23. Podstawy projektowania krajobrazu zabytkowego
 24. Projektowanie zintegrowane
 25. Geodezja
 26. Rośliny zielne (szata roślinna)
 27. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 28. Grafika komputerowa
 29. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 30. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 31. Projektowanie terenów przywodnych
 32. Wybrane zagadnienia z faunistyki
 33. Ekologia krajobrazu
 34. Planowanie krajobrazu
 35. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
 36. Seminarium dyplomowe