Projektowanie mebla

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE MEBLA są
JFM FURNITURE i METRO FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

wseiz        wseiz

Projektowanie mebla jest działalnością twórczą zajmującą się projektowaniem jednostkowych sprzętów, ich zestawów i typoszeregów służących wyposażeniu przestrzeni architektonicznej wnętrz. Specjalność wnosi dogłębne zrozumienie architektury każdego przedmiotu i obiektu w zakresie kształtu, mechaniki budowli oraz natury czynników wizualnych, wsparte kształceniem ogólnoplastycznym. Wyuczony warsztat projektowy daje możliwość kreowania mebli, sprzętów i innych przedmiotów, aż do małych form architektonicznych. Podstawową zasadą jest projektowanie od szczegółu do ogółu, czyli odwrócenie procesu właściwego pokrewnej specjalności Projektowania Wnętrz. Drugą cechą szczególną specjalności jest możliwość bezpośredniego poznawania realizacji zaprojektowanego dzieła.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE MEBLA (obowiązkowe)

 1. Opracowanie techniczne (wspomaganie komputerowe w projektowaniu)
 2. Konserwacja mebla
 3. Projektowanie mebla
 4. Sprzętarstwo
 5. Propedeutyka projektowania wnętrz
 6. Wizualizacje 3D
 7. Mebel historyczny
 8. Drobna forma
 9. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 10. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Historia architektury i sztuki ogrodowej
 2. Liternictwo
 3. Komunikacja i techniki prezentacji
 4. Ekonomika budownictwa
 5. Architektura współczesna / Contemporary architecture
 6. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 7. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 8. Ekonomika procesu inwestycyjnego
 9. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków / Conservation of Architectural Monuments and Revalorisation

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Teoria architektury
 3. Konstrukcje betonowe
 4. Podstawy urbanistyki
 5. Konstrukcje metalowe
 6. Organizacja procesu inwestycyjnego
 7. Instalacje budowlane
 8. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna / Information Technology
 4. Prawo autorskie
 5. Etnografia
 6. Prawo gospodarcze
 7. Geometria wykreślna
 8. Historia sztuki
 9. Oświetlenie
 10. Ergonomia
 11. Projektowanie architektoniczne
 12. Budownictwo ogólne
 13. Konstrukcje budowlane
 14. Rzeźba
 15. Rysunek i malarstwo
 16. Ekologia
 17. Projektowanie w programie AutoCAD
 18. Podstawy fotografii
 19. Podstawy projektowania
 20. Podstawy projektowania wnętrz
 21. Podstawy projektowania mebla
 22. Podstawy projektowania wystaw
 23. Kompozycja brył i płaszczyzn
 24. Seminarium dyplomowe