Projektowanie wnętrz

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE WNĘTRZ są
DECOROOM i INSIDEARCH

wseiz        wseiz

Specjalność Projektowanie wnętrz ma na celu wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności aranżacji wnętrz i przestrzeni otwartej. Obejmuje wieloaspektowe kształtowanie przestrzeni różnego typu wnętrz wraz z ich integralnym wyposażeniem. Program jest oparty na podstawach całości architektury, znajomości technik realizacji oraz doświadczeniu rzemiosła projektowego, z silnym wsparciem przedmiotami ogólnoplastycznymi, jak malarstwo i rzeźba oraz narzędziami IT . Inspiracje i naukę czerpie się z najlepszych wzorów tradycji, zwłaszcza polskiej. Cechą wyróżniającą specjalność jest konsekwentne ukierunkowanie projektowania od ogółu (będącego najbliższym otoczeniem człowieka w każdym miejscu) do szczegółu (bez ograniczeń skalowych).

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE WNĘTRZ (obowiązkowe)

 1. Architektura polska / Architecture in Poland
 2. Projektowanie graficzne
 3. Rewaloryzacja wnętrz
 4. Realizacje techniczne (wspomaganie komputerowe w projektowaniu)
 5. Wizualizacje 3D
 6. Projektowanie wnętrz
 7. Projektowanie etnograficzne
 8. Propedeutyka projektowania mebla
 9. Mebel historyczny
 10. Detale wnętrzarskie
 11. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 12. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Historia architektury i sztuki ogrodowej
 2. Liternictwo
 3. Komunikacja i techniki prezentacji
 4. Ekonomika budownictwa
 5. Architektura współczesna / Contemporary architecture
 6. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 7. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 8. Ekonomika procesu inwestycyjnego
 9. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków / Conservation of Architectural Monuments and Revalorisation

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Teoria architektury
 3. Konstrukcje betonowe
 4. Podstawy urbanistyki
 5. Konstrukcje metalowe
 6. Organizacja procesu inwestycyjnego
 7. Instalacje budowlane
 8. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna / Information Technology
 4. Prawo autorskie
 5. Etnografia
 6. Prawo gospodarcze
 7. Geometria wykreślna
 8. Historia sztuki
 9. Oświetlenie
 10. Ergonomia
 11. Projektowanie architektoniczne
 12. Budownictwo ogólne
 13. Konstrukcje budowlane
 14. Rzeźba
 15. Rysunek i malarstwo
 16. Ekologia
 17. Projektowanie w programie AutoCAD
 18. Podstawy fotografii
 19. Podstawy projektowania
 20. Podstawy projektowania wnętrz
 21. Podstawy projektowania mebla
 22. Podstawy projektowania wystaw
 23. Kompozycja brył i płaszczyzn
 24. Seminarium dyplomowe