Budownictwo – studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne .
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Kierunek prowadzony przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.


Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Budownictwo kolejowe NOWOŚĆ!

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Budownictwo przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Budownictwo to perspektywiczny kierunek studiów, na którym wiedza na temat projektowania obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich, fizyki budowli, technologii stosowanych w budownictwie, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków oraz zasad organizacji przemysłu budowlanego uzupełniana jest o zagadnienia z zakresu projektowania konstrukcji, wznoszenia i utrzymania budynków. Inżynier budownictwa będzie potrafił projektować konstrukcje i elementy budowlane, wytwarzać, dobierać i stosować materiały budowlane oraz wykonywać roboty budowlane. Będzie w stanie sprostać wyzwaniom technologicznym i organizacyjnym współczesnej branży budowlanej, podejmując się realizacji projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

dzienne zaoczne

Studiując na kierunku Budownictwo (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • wykonywania projektów budowlanych bydynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi
  techniczne i ekologiczne,
 • historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego
  rozwoju w budownictwie,
 • realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami
  a ich otoczeniem,
 • podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz nadzorowania
  i zarządzania procesami budowlanymi,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki
  kosztowe i przepisy budowlane,
 • współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi,
 • zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu: geodezji,
  hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w budynku
  oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji.
budownictwo studia budownictwo

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku Budownictwo znajdują zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów;
• biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;
• urzędach gminy czy starostwach powiatowych – jako kierownicy bądź inspektorzy działu gospodarki
nieruchomościami,
• a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawcy.


Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.