Budownictwo kolejowe

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności BUDOWNICTWO KOLEJOWE jest TRAKCJA PRKiL S.A.

wseiz

W ramach tej specjalności absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych wraz z infrastrukturą (przejazdy stacje kolejowe, perony, tunele), także dla Kolei Dużych Prędkości. W programie specjalności wiele miejsca poświęcono zagadnieniom zabudowy i remontów sieci trakcyjnych, metodom planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych, a także zagadnieniom sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO KOLEJOWE (obowiązkowe)

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego
 2. Podstawy systemów transportowych
 3. Transport kolejowy
 4. Zarzadzanie ruchem kolejowym
 5. Praca przejściowa
 6. Fizyka budowli
 7. Mechanizacja robót budowlanych
 8. Podtorze kolejowe i roboty ziemne
 9. Nawiechrznie szynowe
 10. Projektowanie linii i stacji kolejowych
 11. Technologia robót kolejowych
 12. Drogi samochodowe
 13. Mosty i budowle podziemne
 14. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 15. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

 1. Architektura polska
 2. Finanse przedsiębiorstwa
 3. Socjologia środowiska
 4. Historia sztuki
 5. Prawo autorskie
 6. Planowanie miast

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Prawo gospodarcze
 4. Technologia informacyjna
 5. Prawo budowlane
 6. Ekologia
 7. Matematyka
 8. Chemia
 9. Mechanika ogólna
 10. Statystyka
 11. Fizyka
 12. Geologia
 13. Metody obliczeniowe
 14. Materiały budowlane
 15. Geometria wykreślna
 16. Grafika inżynierska
 17. Modelowanie komputerowe
 18. Budownictwo ogólne
 19. Geodezja
 20. Wytrzymałość materiałów
 21. Mechanika budowli
 22. Hydraulika i hydrologia
 23. Ekonomika budownictwa
 24. Konstrukcje betonowe
 25. Fizyka budowli
 26. Mechanika gruntów i fundamentowanie
 27. Konstrukcje metalowe
 28. Budownictwo komunikacyjne
 29. Technologia i organizacja budowy
 30. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 31. Instalacje budowlane
 32. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 33. Konstrukcje drewniane
 34. Konstrukcje murowe i zespolone
 35. Seminarium dyplomowe