Energooszczędne technologie w budownictwie

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE są STOWARZYSZENIE PRADUCENTÓW BETONU oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

      

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska według praw i przepisów obowiązujących w UE.
W programie studiów wiele miejsca poświęcono zasadom współczesnego budownictwa energooszczędnego, w tym systemom pasywnym oraz systemom aktywnym. W ramach nowych technologii omawiane będą; lekkie obudowy aluminiowe, architektura słoneczna, obudowy z modułów fotowoltaicznych, budynki z rekuperacją powietrza wentylowanego, budynki z aktywnym wspomaganiem chłodzenia energią PS. Przedstawione zostaną podstawy: techniki termografii w diagnozowaniu cieplnym obiektów wraz z wspomagającymi programami komputerowymi, certyfikacji energetycznej budynku, zasady sporządzania świadectwa energetycznego. Wiele miejsca poświęcono problemom z dziedziny fizyki budowli oraz zagadnieniom funkcjonalnym i technologicznym, w celu zapewnienia wewnątrz budynków, odpowiednieg komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

 

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE (obowiązkowe)

 1. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej
 2. Podstawy urbanistyki
 3. Budownictwo energooszczędne - auditning i termomodernizacja
 4. Organizacja i sterowanie produkcją
 5. Komunikacja
 6. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 7. Praca przejściowa
 8. Logistyka w przedsiębiorstwie
 9. Fizyka budowli
 10. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 11. Podstawy mostownictwa
 12. Efektywność inwestycji budowlanych
 13. Niekonwencjonalne źródła energii
 14. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 15. Podstawy budownictwa podziemnego
 16. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 17. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

 1. Architektura polska
 2. Finanse przedsiębiorstwa
 3. Socjologia środowiska
 4. Historia sztuki
 5. Prawo autorskie
 6. Planowanie miast

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Historia architektury
 4. Prawo gospodarcze
 5. Technologia informacyjna
 6. Prawo budowlane
 7. Ekologia
 8. Matematyka
 9. Chemia
 10. Mechanika ogólna
 11. Statystyka
 12. Fizyka
 13. Geologia
 14. Metody obliczeniowe
 15. Materiały budowlane
 16. Geometria wykreślna
 17. Grafika inżynierska
 18. Budownictwo ogólne
 19. Geodezja
 20. Wytrzymałość materiałów
 21. Mechanika budowli
 22. Hydraulika i hydrologia
 23. Ekonomika budownictwa
 24. Konstrukcje betonowe
 25. Fizyka budowli
 26. Mechanika gruntów i fundamentowanie
 27. Konstrukcje metalowe
 28. Budownictwo komunikacyjne
 29. Technologia i organizacja budowy
 30. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 31. Instalacje budowlane
 32. Konstrukcje drewniane
 33. Konstrukcje murowe i zespolone
 34. Seminarium dyplomowe