Konstrukcje budowlane

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności KONSTRUKCJE BUDOWLANE są
PBM POŁUDNIE, STOWARZYSZENIE PRADUCENTÓW BETONU oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

             

Na specjalności Konstrukcje budowlane posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowaniami informatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił uwzględniać wymagania niskiego zapotrzebowania energii. Nauczysz się wykorzystywać niekonwencjonalne – ekologiczne źródła energii.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJE BUDOWLANE (obowiązkowe)

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego
 2. Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji
 3. Nowoczesne technologie w budownictwie
 4. Ustroje powierzchniowe
 5. Technologiczność konstrukcji budowlanych
 6. Podstawy dynamiki budowli
 7. Praca przejściowa
 8. Fizyka budowli i budownictwo energooszczędne
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie
 10. Mechanizacja robót budowlanych
 11. Konstrukcje betonowe specjalne
 12. Fundamentowanie
 13. Konstrukcje metalowe specjalne
 14. Podstawy mostownictwa
 15. Konstrukcje drewniane
 16. Podstawy budownictwa podziemnego
 17. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 18. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

 1. Architektura polska
 2. Finanse przedsiębiorstwa
 3. Socjologia środowiska
 4. Historia sztuki
 5. Prawo autorskie
 6. Planowanie miast

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Historia architektury
 4. Prawo gospodarcze
 5. Technologia informacyjna
 6. Prawo budowlane
 7. Ekologia
 8. Matematyka
 9. Chemia
 10. Mechanika ogólna
 11. Statystyka
 12. Fizyka
 13. Geologia
 14. Metody obliczeniowe
 15. Materiały budowlane
 16. Geometria wykreślna
 17. Grafika inżynierska
 18. Budownictwo ogólne
 19. Geodezja
 20. Wytrzymałość materiałów
 21. Mechanika budowli
 22. Hydraulika i hydrologia
 23. Ekonomika budownictwa
 24. Konstrukcje betonowe
 25. Fizyka budowli
 26. Mechanika gruntów i fundamentowanie
 27. Konstrukcje metalowe
 28. Budownictwo komunikacyjne
 29. Technologia i organizacja budowy
 30. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 31. Instalacje budowlane
 32. Konstrukcje drewniane
 33. Konstrukcje murowe i zespolone
 34. Seminarium dyplomowe