Budownictwo kolejowe – studia drugiego stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności budownictwo kolejowe – studia drugiego stopnia jest TRAKCJA PRKiL S.A.

wseiz

Budownictwo kolejowe - studia drugiego stopnia - w ramach tej specjalności absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych wraz z infrastrukturą (przejazdy, stacje kolejowe, perony, tunele) także dla Kolei Dużych Prędkości. W programie specjalności wiele miejsca poświęcono zagadnieniom zabudowy i remontów sieci trakcyjnych we współczesnych układach transportu, metodom planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych, a także zagadnieniom sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z obszaru budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w transporcie szynowym.

Plan półtorarocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo - studia drugiego stopnia zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO KOLEJOWE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (obowiązkowe)

 1. Projektowanie i modernizacja dróg kolejowych
 2. Podstawy sterowania ruchem kolejowym
 3. Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym
 4. Inżynieria ruchu kolejowego
 5. Metody komputerowe w budownictwie kolejowym
 6. Infrastruktura transportu szynowego
 7. Konsultacje i realizacja pracy magisterskie
 8. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY DO WYBORU (dwa przedmioty z czterech)

 1. Strategic marketing
 2. Technical Urban Infrastructure
 3. History of Construction of Cities
 4. Olympic architecture

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Ochrona własności intelektualnej/Protection of intellectual property
 2. Matematyka zaawansowana
 3. Teoria sprężystości i plastyczności
 4. Złożone konstrukcje metalowe
 5. Złożone konstrukcje betonowe
 6. BIM - Metody komputerowe w budownictwie
 7. Metoda elementów skończonych
 8. Zarządzanie projektem
 9. Ergonomia
 10. Konstrukcje sprężone
 11. Mechanika konstrukcji
 12. Seminarium magisterskie