Konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia drugiego stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia drugiego stopnia są
PBM POŁUDNIE, STOWARZYSZENIE PRADUCENTÓW BETONU oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

Konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia drugiego stopnia - absolwenci tej specjalności zdobędą poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, sprężonej, murowej i drewnianej. W programie specjalności wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym budownictwa przemysłowego i podziemnego. Specjalność daje absolwentowi szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie teorii konstrukcji umożliwiającą rozwiązywania skomplikowanych zagadnień mechaniki konstrukcji inżynierskich, niezbędną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, przygotowanie z zakresu technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych oraz nowoczesnych metod organizacji i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent będzie przygotowany do projektowania oraz do kierowania budowami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i budowli inżynierskich.

Plan półtorarocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo - studia drugiego stopnia zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (obowiązkowe)

 1. Podstawy budownictwa przemysłowego
 2. Fundamentowanie specjalne
 3. Budownictwo podziemne
 4. Infrastruktura drogowa
 5. Nowoczesne metody projektowania lekkich konstrukcji stalowych
 6. Organizacja złożonych procesów inwestycyjno - budowlanych
 7. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej
 8. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY DO WYBORU (dwa przedmioty z czterech)

 1. Strategic marketing
 2. Technical Urban Infrastructure
 3. History of Construction of Cities
 4. Olympic architecture

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Ochrona własności intelektualnej/Protection of intellectual property
 2. Matematyka zaawansowana
 3. Teoria sprężystości i plastyczności
 4. Złożone konstrukcje metalowe
 5. Złożone konstrukcje betonowe
 6. BIM - Metody komputerowe w budownictwie
 7. Metoda elementów skończonych
 8. Zarządzanie projektem
 9. Ergonomia
 10. Konstrukcje sprężone
 11. Mechanika konstrukcji
 12. Seminarium magisterskie