Projektowanie komunikacji wizualnej

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ jest ARCHISTARTER

wseiz

Specjalność Projektowanie komunikacji wizualnej obejmuje identyfikację firm i instytucji, zagadnienia przekazu społecznego oraz projektowanie opakowań. Studia na tej specjalności mają wykształcić m.in. umiejętność dostrzegania i formułowania problemów projektowych, tworzenia oryginalnych rozwiązań projektowych oraz posługiwania się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi. Absolwent ww. specjalności przygotowany jest do kompleksowego projektowania identyfikacji wizualnej, w tym m.in. aranżacji przestrzeni w kontekście współczesnego projektowania graficznego, projektowania wyrobów konsumpcyjnych i nowych mediów informacji. Ukończenie specjalności pozwoli absolwentom na pracę w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, a także na samodzielne uprawianie zawodu.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (obowiązkowe)

 1. Projektowanie informacji wizualnej
 2. Projektowanie opakowań
 3. Technologie opakowań
 4. Projektowanie reklamy
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Oświetlenie
 2. Liternictwo
 3. Ekonomika budownictwa
 4. Komunikacja i techniki prezentacji
 5. Architektura polska / Architecture in Poland
 6. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 7. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 8. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 9. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Teoria architektury
 3. Konstrukcje betonowe
 4. Podstawy urbanistyki
 5. Konstrukcje metalowe
 6. Organizacja procesu inwestycyjnego
 7. Instalacje budowlane
 8. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna / Information technology
 4. Prawo autorskie
 5. Prawo gospodarcze
 6. Etyka projektowania
 7. Etnografia
 8. Rysunek i malarstwo
 9. Rzeźba
 10. Historia sztuki
 11. Historia wzornictwa
 12. Ergonomia
 13. Rysunek prezentacyjny
 14. Modelowanie
 15. Rysunek techniczny
 16. Laboratorium komputerowe
 17. Technologie przemysłowe
 18. Ekologia / Ecology
 19. Psychofizjologia widzenia
 20. Podstawy marketingu
 21. Podstawy projektowania
 22. Podstawy projektowania graficznego
 23. Pracownia projektowania społecznego
 24. Projektowanie informacji wizualnej
 25. Architektura współczesna / Contemporary architecture
 26. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 27. Seminarium dyplomowe