Projektowanie komunikacji wizualnej

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ jest ARCHISTARTER

wseiz

Specjalność Projektowanie komunikacji wizualnej obejmuje identyfikację firm i instytucji, zagadnienia przekazu społecznego oraz projektowanie opakowań. Studia na tej specjalności mają wykształcić m.in. umiejętność dostrzegania i formułowania problemów projektowych, tworzenia oryginalnych rozwiązań projektowych oraz posługiwania się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi. Absolwent ww. specjalności przygotowany jest do kompleksowego projektowania identyfikacji wizualnej, w tym m.in. aranżacji przestrzeni w kontekście współczesnego projektowania graficznego, projektowania wyrobów konsumpcyjnych i nowych mediów informacji. Ukończenie specjalności pozwoli absolwentom na pracę w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, a także na samodzielne uprawianie zawodu.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ (obowiązkowe)

 1. Projektowanie informacji wizualnej
 2. Projektowanie opakowań
 3. Technologie opakowań
 4. Projektowanie reklamy
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Oświetlenie
 2. Liternictwo
 3. Ekonomika budownictwa
 4. Architektura polska / Architecture in Poland
 5. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 6. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 7. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Konstrukcje betonowe
 3. Podstawy urbanistyki
 4. Konstrukcje metalowe
 5. Organizacja procesu inwestycyjnego
 6. Instalacje budowlane
 7. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Ochrona własności intelektualnej
 4. Prawo gospodarcze
 5. Etyka projektowania
 6. Etnografia
 7. Rysunek i malarstwo
 8. Rzeźba
 9. Historia sztuki
 10. Historia wzornictwa
 11. Ergonomia
 12. Rysunek prezentacyjny
 13. Modelowanie
 14. Rysunek techniczny
 15. Laboratorium komputerowe
 16. Technologie przemysłowe
 17. Psychofizjologia widzenia
 18. Podstawy marketingu
 19. Podstawy projektowania
 20. Podstawy projektowania graficznego
 21. Pracownia projektowania społecznego
 22. Projektowanie informacji wizualnej
 23. Podstawy fotografii
 24. Komunikacja i techniki prezentacji
 25. Seminarium dyplomowe