Projektowanie produktu

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE PRODUKTU jest FABRYKA MEBLI FORTE

wseiz

Kształcenie na specjalności Projektowanie produktu obejmuje naukę designu na potrzeby rynku oraz zagadnienia formy i znaczenia (semantyki) tworzonych przedmiotów. Uwzględnia szeroki wachlarz potrzeb społecznych wynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, problematyka równej dostępności, ekologia, itp.). Ukończenie specjalności umożliwi absolwentom zarówno zajmowanie się masowymi wyrobami rynkowymi oraz współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami designerskimi, jak również tworzenie obiektów unikatowych. Część absolwentów będzie zapewne działać na rynku jako free lancerzy lub zakładać własne firmy projektowe lub projektowo-produkcyjne.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRODUKTU (obowiązkowe)

 1. Pracownie do wyboru jedna z dwóch w semestrze
 2. Pracownia projektowania wyrobów konsumpcyjnych (1)
 3. Pracownia projektowania społecznego (2)
 4. Projektowanie konstrukcyjne
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Oświetlenie
 2. Liternictwo
 3. Ekonomika budownictwa
 4. Architektura polska / Architecture in Poland
 5. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 6. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 7. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Konstrukcje betonowe
 3. Podstawy urbanistyki
 4. Konstrukcje metalowe
 5. Organizacja procesu inwestycyjnego
 6. Instalacje budowlane
 7. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Ochrona własności intelektualnej
 4. Prawo gospodarcze
 5. Etyka projektowania
 6. Etnografia
 7. Rysunek i malarstwo
 8. Rzeźba
 9. Historia sztuki
 10. Historia wzornictwa
 11. Ergonomia
 12. Rysunek prezentacyjny
 13. Modelowanie
 14. Rysunek techniczny
 15. Laboratorium komputerowe
 16. Technologie przemysłowe
 17. Psychofizjologia widzenia
 18. Podstawy marketingu
 19. Podstawy projektowania
 20. Podstawy projektowania graficznego
 21. Pracownia projektowania społecznego
 22. Projektowanie informacji wizualnej
 23. Podstawy fotografii
 24. Komunikacja i techniki prezentacji
 25. Seminarium dyplomowe