Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji proponujemy studia w zakresie specjalności:

BHP
Logistyka przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Diagnostyka i eksploatacja samochodów

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach I-go stopnia kierunku Zarządzanie i iNżynieria Produkcji przejdź do programu studiów lub do opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

studia zaoczne

Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA).
Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie.

WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

studia warszawa

Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training

Szczegółowe informacje o studiach na Herzing University udzielane są w This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

studia warszawa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku posiada niezwykle cenną, bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestaw umiejętności. Przede wszystkim jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie cennym pracownikiem także w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Ma także opanowane techniki zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi. Jest dobrze przygotowany do pracy, wymagającej stosowania komputerów i technik informatycznych. Posiada kompetencje, potrzebne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnychsą takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.