Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYMjest Biznes Plus

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym jest przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki. W trakcie studiów poznają, jak zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne. Dzięki ni pogłębią swe umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Zgodnie z misją uczelni nie zapominamy o zagadnieniach, związanych z ochroną środowiska.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość procesu produkcji i świadczenia usług technicznych,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM:

 1. Ekonomika przedsiębiorstwa
 2. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 3. Rachunkowość zarządcza
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Seminarium dyplomowe
 6. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 7. Sterowanie procesami produkcyjnymi
 8. Marketing strategiczny
 9. Plan operacyjny i wycena marki
 10. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 2. Organizacja procesów produkcyjnych
 3. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 4. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 5. Praca przejściowa
 6. Projektowanie realizacyjne
 7. Statystyka matematyczna
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Zarządzanie projektem
 10. Zarządzanie wiedzą
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Ochrona własności intelektualnej
 16. Zintegrowane systemy zarządzania
 17. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Rachunek kosztów
 3. Modelowanie procesów produkcyjnych
 4. Procesy produkcyjne
 5. Wytrzymałość materiałów
 6. Logistyka
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia