Finansowanie 2020 (KA103-2020)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:
a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni),
b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Student, który posiadał prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, otrzymuje dofinansowanie ze środków programu PO WER. Więcej w zakładce PO WER dla studentów

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu (PO WER też podlinkować) przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2020/2021 w ramach projektu KA-103/2020, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 70% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Dofinansowanie

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 520

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 500 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktyki (SMP):

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 620

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 600 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w poniżej tabeli.

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 3 069

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 984 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 771

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN–Studia (kwota ryczałtowa) Miesięczna stawka stypendium w PLN–Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 217 PLN  2 643 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 131 PLN 2 558 PLN

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 PLN 2 345 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

KOŁO NAUKOWE "Digital Construction"

Opiekunem Koła jest dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Koło naukowe Digital Construction powstało na Wydziale Architektury WSEiZ w marcu 2019 roku.

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom nabywania i pogłębiania wiedzy w zakresie zastosowania innowacyjnych materiałów i komputerowych technologii dla wspomagania procesu projektowania, co czyni proces projektowania bardziej efektywnym i zautomatyzowanym.

Studenci zaangażowani w działalność koła:

 • organizują i biorą udział w konferencjach, seminariach oraz wykładach związanych z celami Koła, nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie oraz prezentacją własnej pracy naukowej;
 • realizują projekty we współpracy z biurami projektowymi i generalnymi wykonawcami;
 • rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych.

Regulamin Koła Naukowego "Digital Construction"
Statut Koła Naukowego "Digital Construction"

Finansowanie 2019 (KA-103/2019)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:
a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni),
b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Student, który posiadał prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, otrzymuje dofinansowanie ze środków programu PO WER. Więcej w zakładce PO WER dla studentów.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (PO WER).

Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu KA-103/2019, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Dofinansowanie

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Państwa należące do grupy: Studia (€/m–c) Praktyka (€/m–c)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 500  600

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450  550

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400 500

 

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w poniżej tabeli.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 2 995 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 781 PLN 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN–Studia (kwota ryczałtowa) Miesięczna stawka stypendium w PLN–Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139 PLN  2567 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 1925 PLN 2353 PLN

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1711 PLN 2139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

FINANSOWANIE KA103-2020

Subcategories

 • Rozkłady zajęć, ogłoszenia

  UWAGA! Rozkłady działają w przeglądarkach (zobacz  prezentację):

  • Internet Explorer od wersji 6.0 SP2 (należy wyłączyć blokowanie otwierania plików)
  • Internet Explore 7.0 (należy wyłączyć blokowanie otwierania plików)
  • Internet Explorer 8.0 (należy wyłączyć blokowanie otwierania plików)
  • Mozilla FireFox od wersji 3.0 (dla MAC, Linux i MS Windows)
  • Safari (MAC)
  • Chrome (MS Windows)

  Rozkłady nie będą działały przy wyłączonym JavaScript. Jeśli masz kłopoty z otwarciem rozkładów - oto rozkłady w starej wersji

  DZIEKANAT WYDZIAŁU ARCHITEKTURY   DZIEKANAT WYDZIAŁU EKOLOGII    DZIEKANAT WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

 • Biblioteka
 • Samorząd Studencki

   

  Droga Koleżanko, Drogi Kolego!

  Samorząd Studentów WSEiZ działa już od 1998, są to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą - Twoje koleżanki i koledzy ze studiów, wybrani w powszechnych wyborach na naszej uczelni. To właśnie dzięki samorządowcom pracującym na rzecz całej społeczności studenckiej, możesz brać udział w wielu różnych wydarzeniach odbywających się na terenach naszej Uczelni.

  W skład Samorządu Studenckiego naszej Uczelni wchodzą:

  Przewodniczący - Jakub Górski
  Wiceprzewodniczący - Paulina Czajkowska
  Sekretarz - Agata Lewandowska
  Rzecznik Praw Studenta - Danuta Gewald
  Event Manager - Łukasz Nowatkowski
  PR Manager - Agnieszka Świeżak Wieczorkowska

  Członkowie Wydziałowych Rad Wydziałów, są to osoby u których możesz szukać pomocy we wszelkich sprawach związanych z Twoimi Studiami i życiem na WSEiZ. To oni oprócz organizowania imprez, udzielą Tobie ważnych informacji (np. dotyczących dni rektorskich), pomogą rozwiązać wszelakie problemy lub wskażą jak poradzić sobie w różnych sytuacjach.

  Pamiętaj, to Twoi koledzy, więc nie krepuj się poprosić ich o pomoc kiedy tego potrzebujesz!

  Członkiem Samorządu Studenckiego stajesz się również i Ty droga koleżanko, drogi kolego z chwilą odebrania indeksu naszej uczelni, więc możesz zacząć działać w każdej chwili! 
  Jeśli tak jak my uważasz, że studia nie służą tylko zdobyciu dyplomu, masz ochotę na zmiany, chcesz zasmakować czegoś nowego serdecznie zapraszamy do Naszego grona! Razem możemy stworzyć więcej!

  Kontakt do nas:

  Ogólny -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Jakub Górski -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Paulina Czajkowska -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Agata Lewandowska -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Danuta Gewald –  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Łukasz Nowatkowski -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Agnieszka Świeżak Wieczorkowska -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Droga Koleżanko, Drogi Kolego!
  Pragniemy także przypomnieć, że studenci są członkami wielu uczelnianych i wydziałowych organów oraz komisji. 
  Reprezentujemy Cię w:
  -    Senacie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
  -    Radzie Wydziału Architektury, Radzie Wydziału Ekologii oraz Radzie Wydziału Zarządzania,
  -    Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  -    Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,
  -    Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
  -    Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Weryfikacji Jego Efektów
  -    Wydziałowych Komisjach ds. Jakości Kształcenia.

  U naszych przedstawicieli możesz szukać pomocy we wszelkich sprawach związanych z Twoimi studiami i życiem w WSEiZ. Udzielą Ci ważnych informacji i porad, pomogą rozwiązać problemy lub przedstawią Twoją opinię władzom Uczelni.
  Pamiętaj, to Twoi Koledzy, poproś ich o pomoc, kiedy tego potrzebujesz!

  Zapraszamy do naszego biura,które mieści się w sali nr. 2 w budynku naszej uczelni przy ul. Rejtana 16.

  "Dodaj Samorząd Studencki na Facebook'u do znajomych, by mieć zawsze świeże INFO o zniżkach, promocjach, imprezach - link"

   

 • e-learning