IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2019

INTERNATIONAL ACADEMIC AND TECHNICAL CONFERENCE ARCHBUD 2019

"Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa"
Problems of Contemporary Architecture and Construction

Zakopane 10–13 września 2019 r.

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Szanowni Państwo,
zapraszam do wzięcia udziału w dziewiątej konferencji naukowej "Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa", która odbędzie się w dniach 10-13 września 2019 r. w Zakopanem.

PRZEDMIOT KONFERENCJI

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • pluralizm w architekturze,
  • przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • struktura miasta, a współczesne potrzeby użytkowników i mieszkańców - problemy przekształceń budynków i zespołów miejskich,
  • przyczyny i skutki wymienności struktury miasta - elementy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych „nieużytków miejskich”,
  • budynki inteligentne i energooszczędne,
  • problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane
  • BIM (Building Information Modelling) – cyfryzacja procesów realizowanych w trakcie cyklu życia budynku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu projektowania i budowy.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów
Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU

Do pobrania:


Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.
Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 25.08.2019 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane - Kościelisko
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „ARCHBUD 2019" i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji ARCHBUD upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji KRAJart nt. „Element szczególny w otoczeniu – zmiany” i EKOMILITARIS nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Z poważaniem,
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Dziekan Wydziału Architektury
WSEiZ w Warszawie