Konferencje

Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych

Ogólnopolska Konferencja
z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego
na temat:
Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych
Izabelin, 24-26 września 2009

ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
nt. ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Konferencja Naukowo - Techniczna ARCHBUD 2009
na temat:
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
8-11 września 2009r. Zakopane

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Wydział Ekologii oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Krajowa Rada
Gospodarki Wodnej w Warszawie
zapraszają do wzięcia udziału w
IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
nt. ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI
W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU

Rosyjski Ośrodek Kultury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,
oraz Międzynarodowa Akademia Ekologii I Bezpieczeństwa Egzystencji w Sankt Petersburgu

zorganizowały w dniu 12 grudnia 2008 roku w siedzibie
uczelni przy ul. Rejtana 16 międzynarodową konferencję pt.

EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU
pod patronatem
JM Rektora WSEiZ prof.dr hab.inż Jana Misiaka
Prezesa MAEiBE prof.dr hab.Olega Rusaka

Konferencję otworzyli uroczyście JM Rektor WSEiZ J. Misiak i Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury Siergiej Skaczko

III Studencka Konferencja Naukowa pt.: "Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju"

Uczelniane Koło Naukowe Ekologów, Koło Naukowe Stosowanej Ekologii Roślin, Naukowe Koło Geologiczne oraz Koło Naukowe Turystyki Ekologicznej
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
przy współudziale Kampinoskiego Parku Narodowego

Zapraszają na III Studencką Konferencję Naukową pt.:
"Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju"

Szkoła Jakości Wody '08 nt." Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony przyrody"

Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Komitet Chemii Analitycznej PAN i Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej PAN

zapraszają na
Szkołę Jakości Wody '08 nt.
" Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony przyrody"
Kołobrzeg 28-31 maja 2008.

Więcej informacji o programie konferencji uzyskasz na stronie
http://wbiis.tu.koszalin.pl/ktws lub pod telefonem 094/3478541

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz pełnosprawność psychofizyczną osób starszych”

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Warszawska Szkoła Zdrowia zapraszają na:

Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt.
„O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz pełnosprawność psychofizyczną osób starszych”
Warszawa– 23 czerwca 2008 r.

Konferencja Naukowo - Techniczna ARCHBUD 2008

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
3-5 września 2008 r. Zakopane

VIII Międzynarodowa konferencja naukowa

"ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"