Władze

uczelnie

Prezydent prof. dr hab. inż. Jan Misiak

warszawa

Rektor doc. dr Monika Madej

wseiz

Prorektor dr Justyna Kłys

warszawa

Prorektor
dr hab. inż. Krzysztof Półtorak

architektura

Dziekan
Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

budownictwo

Prodziekan ds. jakości i rozwoju
Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca

zarządzanie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

mechanika

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak