Strona główna

 

PLAN WYKŁADÓW

w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy WSEiZ w roku szkoleniowym 2019/2020

Miejsce wykładów:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ul. Rejtana 16, Aula nr 4

Drugi wtorek miesiąca, godz. 17.00. WSTĘP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

L.P. Temat Data
1. Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2019/2020

 

Powietrze wewnątrz pomieszczeń – czego należy się obawiać
08.10.2019
2. Różne oblicza sarkoidozy 12.11.2019
3. Badania diagnostyczne – jak przygotować się do badań. Najczęstsze błędy pacjenta 10.12.2019
4. Powikłania w badaniach diagnostycznych 14.01.2020
5. Jak należy dbać o higienę wzroku? 11.02.2020
6. Pyły w powietrzu atmosferycznym i ich konsekwencje dla zdrowia 10.03.2020
7. Choroby układu moczowego i ich profilaktyka 14.04.2020
8. Kurz domowy w aspekcie zagrożeń zdrowotnych 12.05.2020
9. Choroby wątroby, ich źródła i profilaktyka

 

Podsumowanie wykładów – zakończenie roku szkoleniowego 2019/2020.
09.06.2020

UWAGA! Temat wykładu może ulec zmianie!

Wszelkich informacji dotyczących wykładów Warszawskiej Szkoły Zdrowia udziela Kierownik WSZ dr inż. Irena Kosińska tel. 664-268-514, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jubileusz 25-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Zdrowia

Warszawska Szkoła Zdrowia powstała jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta na wolontariacie. Poprzez wykłady otwarte szerzy wiedzę o zdrowiu, zdrowym stylu życia i zapobieganiu chorobom społecznym. Inicjatorką, założycielką i kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowa, która poświęciła wiele lat popularyzowaniu nauki w zakresie promocji zdrowia, higieny i racjonalnego żywienia. Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jubileusz 25-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia odbył się 12 czerwca 2012 r. o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

W imieniu Uczelni, Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej złożyła serdeczne podziękowania Prof. Irenie Celejowej za ogrom pracy włożonej w funkcjonowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia oraz za pełnienie funkcji naczelnego redaktora „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Po uroczystości jubileuszowej odbył się wykład pt. Aktywność ruchowa przez całe życie, który wygłosiła prof. dr hab. Ewa Kozdoń.

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia- 25-lecie Warszawskiej Szkoły Zdrowia