Strona główna

 

PLAN WYKŁADÓW

w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy WSEiZ w XXVIII roku szkoleniowym 2016/2017

Miejsce wykładów:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ul. Rejtana 16, Aula nr 4

Drugi wtorek miesiąca, godz. 17.00. WSTĘP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

L.P. Temat Wykładowca Data
1. Żywienie w profilaktyce nowotworów – nowe spojrzenie naukowe dr Aleksandra Kozłowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
11.10.2016
2. Szczepienia przeciw grypie – fakty i mity dr hab. n.med. Aneta Nitsch-Osuch
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
08.11.2016
3. Tasiemce nadal groźne pasożyty

prof. dr hab. n.med. Józef Knap
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Epidemiologii

13.12.2016
4. Reumatoidalne zapalenie stawów – wczesna diagnostyka i leczenie

dr n.med. Krzysztof Kanecki
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

10.01.2017
5. Profilaktyka w chorobach nerek

dr hab. n.med. Michał Ciszek
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

14.02.2017
6. Zanieczyszcenia powietrza i smog a wpływ na zdrowie

Łukasz Adamkiewicz
Fundacja Polskie Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

11.04.2017
7. Woda z kranu czy butelkowana?
Woda oligoceńska – Aspekty higieniczno-zdrowotne

dr inż. Jan Sobótka
Warszawski Uniwersytet Medyczny

09.05.2017
8. Choroby sercowo-naczyniowe i ich profilaktyka – zawały i zatory

Anna Witowicz
Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii Warszawa-Anin

13.06.2017

Tematy kolejnych wykładów zaplanowanych na semestr zimowy, będą podane w najbliższym możliwym terminie.

Jubileusz 25-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Zdrowia

Warszawska Szkoła Zdrowia powstała 25 lat temu jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta na wolontariacie. Poprzez wykłady otwarte szerzy wiedzę o zdrowiu, zdrowym stylu życia i zapobieganiu chorobom społecznym. Inicjatorką, założycielką i kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia, która poświęciła wiele lat popularyzowaniu nauki w zakresie promocji zdrowia, higieny i racjonalnego żywienia. Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jubileusz 25-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia odbył się 12 czerwca 2012 r. o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

W imieniu Uczelni, Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej złożyła serdeczne podziękowania Prof. Irenie Celejowej za ogrom pracy włożonej w funkcjonowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia oraz za pełnienie funkcji naczelnego redaktora „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Po uroczystości jubileuszowej odbył się wykład pt. Aktywność ruchowa przez całe życie, który wygłosiła prof. dr hab. Ewa Kozdoń.

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia- 25-lecie Warszawskiej Szkoły Zdrowia