Wirtualny spacerzasady

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy od października/semestr letni od marca) rozpocznie się 4 maja 2015 r.

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym).

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEIZ!

 • 1Rekrutacja on-line
 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany.
   Kwestionariusz dla studiów II stopnia dostępny jest w Rektoracie WSEiZ.
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze)
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku starych matury)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie)
  • oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia)
 • 3Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty
  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

TEGOROCZNI MATURZYŚCI MOGĄ ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie opłaty „rezerwacyjnej” w wysokości 200,00 zł i przedstawienie dowodu wpłaty w biurze rekrutacji wraz z drukiem rezerwacji i wypełnionym kwestionariuszem (prosimy pominąć wpisanie danych dotyczących matury). Po otrzymaniu świadectwa maturalnego w terminie od 30 czerwca do 10 lipca 2015 roku, Kandydat (tegoroczny maturzysta) jest zobowiązany osobiście do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem opłat: wpisowego i opłaty rekrutacyjnej. Opłata „rezerwacyjna” zostanie zaliczona na poczet przyszłego czesnego. W przypadku wygaśnięcia rezerwacji tj. niezgłoszenia się w określonym terminie (30 czerwca do 10 lipca 2015 roku), niezłożenia dokumentów lub rezygnacji z podjęcia studiów, opłata „rezerwacyjna” nie podlega zwrotowi.

 

Regulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016

Opłaty za studia I i II stopnia

Wzór umowy

Przeniesienie z Innych Uczelni

 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Rektorat WSEiZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 08.00 - 18.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 08.00 - 16.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 08.00 - 16.00
Sobota 08.00 - 16.00
Niedziela 08.00 - 14.00

 

Правила рекрутації

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

SUPER zniżki z okazji 20-lecia WSEiZ!

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Promocja
DLA KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH DYPLOM ZAWODOWY
1 zł wpisowego* dla kandydatów, którzy wraz ze świadectwem dojrzałości złożą dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe przynajmniej na poziomie
technika (dyplomy zawodowe uznajemy niezależnie od wybranego kierunku studiów).
2. Promocja
NA STUDIA STACJONARNE
i NIESTACJONARNE
1 zł wpisowego* dla kandydatów na kierunki:
– Mechanika i Budowa Maszyn,
– Ochrona Środowiska,
– Zarządzanie,
– Zarządzanie i Inżyniera Produkcji,
– Zdrowie Publiczne.
Zniżka przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca sierpnia 2015.
3. Promocja
DLA STUDENTÓW 50+
1 zł wpisowego* dla kandydatów w wieku 50+ na studia niestacjonarne I stopnia
na WSZYSTKIE kierunki studiów w WSEiZ!
4. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2015 r.
5. STUDIA ZA DARMO
w WSEiZ
0 zł czesnego Maturzysta może podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.
Regulamin zwolnienia z opłat czesnego laureatów olimpiad (pobierz)

 

* Dotyczy promocji 1 zł wpisowego.
Kandydaci/Studenci, którzy skorzystali z promocji 1 zł wpisowego w przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem zajęć lub przed ukończeniem pierwszego roku studiów, bądź też w razie przeniesienia się na inną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne w zależności od wybranej promocji) w ramach tego samego kierunku, zobowiązani są do dopłacenia różnicy pomiędzy obniżoną kwotą wpisowego (1 zł), a opłatą pełnego wpisowego obowiązującego na danym kierunku studiów, w roku akademickim 2015/2016. Opłaty należy dokonać w terminie siedmiu dni od daty złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów, wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów lub otrzymania decyzji Dziekana o przeniesieniu.

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2015/16.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

ADMISSION PROCEDURE

There are two really important elements of the admissions package that you have to get before becoming a student at our University - a proof of English proficiency and a legalisation of your diploma (or an apostille) together with a certificate stating that you are entitled to study at an university or  a college.

Important additional requirement for non-Polish citizens resulting from the legal regulations concerning recognition of school certificates and diplomas from institutions of higher education:

Only diplomas issued in Polish or English can be considered. Diplomas issued in other languages have to be translated into Polish or English by an official translator or by the Polish Embassy or Consulate.
Generally there are 2 stages in admission procedure:

 • Stage 1 in which you can arrange to become our student from abroad by mail or e-mail
 • Stage 2 in which you must present yourself personally in Admission Office to finish the formalities

Admissions procedure step by step – Stage 1:

1. Download and fill in the application questionnaire
 
2. Collect all additional documents (click here for the list of documents), add receipt of payment of the application fee, and send your application package to

Admissions Office
University of Ecology and Management
Ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa, POLAND
or send scanned documents by e-mail to : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. University confirms receiving your application package
 
4. Admissions office issues decision on your documents. University sends you a pre-acceptance letter by e-mail.

5. Upon receipt of the pre-acceptance letter, you are required to send to WSEiZ within 14 days the following:
•    Receipt of payment of entry fee
•    Receipt of payment of the tuition fee for 2 monthly instalment (250 EUR/per month)
•    Four passport photographs (35x45 mm, left half-profile, left ear visible)
If, for some reason, you need more than 2 weeks to send us the required documents, contact us and we will consider your case on the individual basis.
6. University issues and sends you the official acceptance letter
Admissions procedure step by step – Stage 2:
1.Upon arrival in Warsaw, student is obliged to bring personally and present the originals of all documents + medical insurance (or European Health Insurance Card) + document authorising for stay in the territory of Poland (visa or residence permit) in Admission Office
2. Sign the agreement with the University

The admitted students are supposed to arrange their travel, medical insurance, and accommodation plans by themselves. Our University cannot be held liable for not providing you with housing, meals, or medical insurance. The responsibility for getting a visa or obtaining a residence permit and having an insurance lies solely on the incoming students.

University of Ecology and Management informs that there is a possibility for some number of prospect students to arrange the place in a studentshouse in Warsaw. Please check with Admission Office on availability.