Wirtualny spacer

ZNIŻKI I PROMOCJE

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Promocja
DLA STUDENTÓW 50+
50% wpisowego dla kandydatów w wieku 50+ na studia niestacjonarne I stopnia
na WSZYSTKIE kierunki studiów w WSEiZ!
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
2. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2017 r.
3. STUDIA ZA DARMO
w WSEiZ
0 zł czesnego Maturzysta może podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.
Regulamin zwolnienia z opłat czesnego laureatów olimpiad (pobierz)
4. STYPENDIA
w WSEiZ
0 zł czesnego Stypendia przyznawane w WSEiZ pozwalają pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni. W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia moga nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego!

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2017/18.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2017/2018

Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 490 zł 490 zł
Ochrona Środowiska 490 zł 490 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Wnętrz 790zł
790zł
680 zł

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dwanaście miesięcy w roku, od września do sierpnia włącznie, do 10. dnia każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 – dla osób rozpoczynających I semestr

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2017/2018 - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2017/2018 - studia II stopnia
Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2017/2018

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2017/2018

  Rata czesnego:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
660 zł 660 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 540 zł 490 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 680 zł
Budownictwo 540 zł 490 zł
Gospodarka Przestrzenna 540 zł 490 zł
Wzornictwo 690 zł 620 zł
Mechanika i Budowa Maszyn 460 zł 430 zł
Ochrona Środowiska 460 zł 430 zł
Zarządzanie 390 zł 350 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 460 zł 430 zł
Zdrowie Publiczne 390 zł 350 zł

Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić w następujących wariantach:

  • za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10.IX.2017 r.
  • w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach do 10.IX.2017 r. oraz do 10.III.2018 r.
  • w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od IX 2017 r. do VIII 2018 r.).

Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Można podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2017/2018 – studia II stopnia

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe
160 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 190 zł
190 zł
Ochrona Środowiska 190 zł
190 zł
Architektura Wnętrz 245 zł
245 zł
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
490 zł 490 zł

Absolwenci studiów I stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia II stopnia.

Kandydaci zapisujący się na studia II stopnia z różnicami programowymi wnoszłą pełną kwotę wpisowego.

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2017/18.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.