Adresy

Uprzejmie informujemy, że Dziekanaty Wydziałów oraz pozostałe działy administracyjne WSEiZ mieszczą się w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szczegóły dojazdu do nowej siedziby WSEiZ na mapie.

PREZYDENT
prof. dr hab. inż. Jan Misiak
ul. Olszewska 12, parter, pokój 3
00-792 Warszawa

REKTOR
doc. dr Monika Madej
ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

PROREKTOR
dr Justyna Kłys
ul. Olszewska 12, parter, pokój 5

REKTORAT
ul. Olszewska 12, parter, pokój 2
tel. 22 825 80 34 lub 35, fax 22 825 80 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Dziekan Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca
ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

Dziekanat
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14
tel. 22 825 47 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁ EKOLOGII

Dziekan Wydziału Ekologii
prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 23

Dziekanat
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24
tel. 22 825 63 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dziekan Wydziału Zarządzania
doc. dr inż. Jan Cetner
ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

Dziekanat
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 25
tel. 22 825 17 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KWESTURA
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 33
tel. 22 825 65 06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KADRY
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 34
tel. 22 825 80 34, w. 123, 124
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ JAKOŚCI, NAUCZANIA I BADAŃ
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 36, 37
tel. 22 825 80 34, w. 139, 148
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIURO MARKETINGU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6; III piętro, pokój 37
tel. 22 875 30 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIURO KARIER
ul. Olszewska 12, parter, pokój 36,
tel. 22 825 80 34 wew.148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OFICYNA WYDAWNICZA
ul.Olszewska 12
tel. 22 825 80 32

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIBLIOTEKA UCZELNIANA
ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17
tel. 22 849 60 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CZYTELNIA
ul. Rejtana 16, II piętro, pokój 26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GALERIA
ul. Rejtana 16
Atrium budynku

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Rejtana 16, IV piętro, pokój 46A

CENTRUM INFORMATYKI
ul. Rejtana 16, III. piętro, pokój 30
ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 38
tel. 22 825 80 34 lub 35, wew 200 lub 201 fax 22 825 80 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TERENOWA STACJA OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Klaudyn-Laski, ul. Klaudyńska 33
tel. 22 752 21 12

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Irena Kosińska
tel. 664 268 514
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.