IV SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 04.12.2013 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania mieszczącej się w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 odbyło się IV spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: dr Justyna Kłys - Prorektor WSEiZ, doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska - Prodziekan Wydziału Architektury ds. Ogólnych, dr inż. Bogdan Gorczyca - Prodziekan Wydziału Architektury ds. Jakości i Rozwoju, oraz Karolina Patey – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury.

Pracodawców na IV spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, budowlanych, meblarskich oraz instytucji:

- Adam Budzyński - Wiceprezes firmy DecoRoom Sp. z o.o.

- Jakub Bartos -  firma DecoRoom Sp. z o.o.

- mgr inż. arch. kraj.  Andrzej Skowron - Prezes firmy Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

- Barbara Czechmeszyńska-Skowron - firma Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

- mgr inż. arch. Renata Dziewońska – firma Dziewońska Renata Architekt

- mgr Zbigniew Gontarz - Prezes Zarządu PBM Południe S.A.

- inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- doc. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski - Prezes firmy Archimed Sp. z o.o.

- Tadeusz Kanownik - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

- mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak - Pracownia Autorska DOMY POLSKIE

- Robert Metelicki - Prezes/właściciel firmy METRO Fabryka Mebli Biurowych

- dr inż. Lidia Ozimkowska - firma Aster Park

- dr inż. Wojciech Paciorkiewicz - firma PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.

- mgr Jolanta Pindelska – Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

- prof. dr hab. Jerzy Puchalski - Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

- mgr inż. Andrzej Ryba - Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów

- mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska - firma a-p Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Tarnawska

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie ankiety oceny uczestnika praktyki.

2. Praktyki studenckie.

3. Dyskusja na temat opracowywanych na Wydziale programów studiów podyplomowych (projektowanie i zarządzanie komunikacją wizualną, zarządzanie obiektami ochrony zdrowia).

4. Sygnały nt. najnowszych oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego wobec uczelni wyższych.

5. Działania na rzecz uruchomienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.