Ochrona Środowiska - studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku/3 lata.
 • Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Ochrona Środowiska proponujemy studia w zakresie specjalności:

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Ochrona biosfery
Efektywność energetyczna

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

studia ochrona środowiska kierinek ochrona środowiska

Ochrona Środowiska to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Celem studiów jest wyposażenie przyszłego specjalisty do spraw ochrony środowiska w: kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka, wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego, umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

studia inżynierskie warszawa studia warszawa
<

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Szczególnie poszukiwani są obecnie specjaliści z zakresu pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin. Stanowiska pracy wymagające posiadania powyższych kompetencji czekają nie tylko w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska, ale także w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po drugim roku studiów pierwszego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.