Informatyka – NOWOŚĆ!!!


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru: – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.


Na kierunku Informatyka proponujemy studia w zakresie specjalności:

Programowanie aplikacji
Grafika komputerowa

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Informatyka przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Branża technologii informatycznych jest obecnie najsilniej rozwijającym się obszarem gospodarki światowej, który nieustanie potrzebuje inżynierów informatyków przygotowanych do obecnych i przyszłych wyzwań rynku, którzy doskonale znają narzędzia swojej pracy oraz swobodnie poruszają się w szerokim spektrum zagadnień informatycznych.

studia informatyczne Warszawa informatyka Warszawa

Informatyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kompetencje z zakresu nauk ścisłych łączy z wiedzą z zakresu nauk technicznych. Kierunek ten pozwala zdobyć uniwersalne umiejętności programistyczne, wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, a także wiedzę o najnowszych trendach z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci oraz podstawach sztucznej inteligencji.

informatyka na wyższej szkole ekologii i zarządzania w warszawie sala informatyczna

Informatyka w WSEiZ to kierunek o profilu praktycznym, z dużym udziałem zajęć prowadzonych przez praktyków z doświadczeniem zdobytym w firmach informatycznych. Dzięki temu zdobędziesz również kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, w tym zarządzania projektami informatycznymi.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się programowaniem aplikacji dla różnych branż, firmach zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w obszarze sztuki użytkowej (wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze usług informatycznych.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Informatyka są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta na piątym semestrze studiów.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.