Zarządzanie

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3 lata.
 • Tytuł: LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na kierunku Zarządzanie proponujemy studia w zakresie specjalności:

Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Usługi gastronomiczne i dietetyka
Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Skuteczne zarządzanie to podstawa sukcesu każdego biznesu, a zarządzanie w zmiennym środowisku jest zadaniem bardzo wymagającym i trudnym do realizacji. W WSEiZ kształcimy praktyków z solidnymi kompetencjami, a nie teoretyków zarządzania bowiem na podstawie specjalistycznej wiedzy popartej praktyką zawodową zostaniesz przygotowany/a do wyboru optymalnego modelu biznesowego, który zagwarantuje efektywność finansową firmy. Na kierunek Zarządzanie postawa także jeśli chcesz się sprawdzić w kontaktach interpersonalnych – z podwładnymi, szefami, współpracownikami, mediami, konkurentami i tymi najważniejszymi – klientami!

zarządzanie studia warszawa

Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA).
Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie.

WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

studia warszawa

Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training

Szczegółowe informacje o studiach na Herzing University udzielane są w This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

licencjat zarządzanie

Kontynuując kształcenie w WSEiZ, na czterosemestralnych studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oprócz tytułu licencjata (kierunku Zarządzanie) możesz także uzyskać tytuł magistra inżyniera!

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ZARZĄDZANIA może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie, w każdej organizacji. Najbardziej będzie poszukiwany w firmach, które prowadzą działalność zgodną z ukończoną specjalnością, jednak solidna baza przedmiotów podstawowych i kierunkowych powinna spowodować, że chętnie podejmie nowe wyzwania.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.