Aktualności

Szanowni Państwo!


Urząd Statystyczny w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o powiadomienie pracowników naukowo-dydaktycznych o prowadzonym badaniu potrzeb informacyjnych wśród uczelni wyższych w województwie mazowieckim.

Chcąc dostosować nasze produkty do aktualnych potrzeb pracowników Państwa jednostek, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej edycji ankiety internetowej „Zapotrzebowanie środowisk naukowych na informacje statystyczne”. Wzorem badania sprzed dwóch lat, pozwalającego na dostosowanie naszych produktów i działań do zgłaszanych oczekiwań, chcielibyśmy poznać Państwa bieżące preferencje jako użytkowników informacji statystycznych. Krótka ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem: https://ocena-publ.stat.gov.pl/ankieta/. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Ankieta będzie aktywna do 25 czerwca 2019 r.

Niezmiernie zależy nam na poznaniu Państwa opinii i potrzeb. Zaangażowanie i współpraca z Państwa strony pozwolą nam lepiej i bardziej użytecznie przygotowywać nasze produkty. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Sprawę prowadzi: Magdalena Cybulska tel. 22 464 21 49, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo!


W odpowiedzi na wyrażone w ubiegłym roku akademickim przez wielu wykładowców zainteresowanie ofertą edukacyjną Urzędu Statystycznego w Warszawie uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostały zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/2018. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponujemy również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Urząd Statystyczny w Warszawie są bezpłatne. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

 

Szanowni Państwo!


Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich WSEiZ oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w WSEiZ na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które odbędzie się dn. 22.03.2016 (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr R25 przy ul. Rejtana 16.

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2015 r.".

Wypełnione wnioski prosimy składać do dnia 27.11.2015r. w Kwesturze WSEiZ - Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (III piętro).

Wniosek do pobrania.

 

Konferencja Naukowa CZYSTA ENERGIA

Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych

Nowe granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje(pobierz)

Firma PM Group LAAX poszukuje wykładowców zainteresowanych współpracą, którzy spełniają wymagania określone poniżej:

DYSPONENT I
Szkolenia nt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie wspierające proces zarządzania w sektorze publicznym” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu budżetu zadaniowego, w tym co najmniej 80 godzin dydaktycznych dla pracowników części budżetowych)

DYSPONENT II
Szkolenia nt. „Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu ewaluacji).

Deklaracja
Wykaz osob

Komitet organizacyjny pragnie zaprosić pracowników i wykładowców WSEiZ do udziału w "II Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu" który odbędzie się 15-16 maja 2015 r.

Zaproszenie (pobierz)
Informacje (pobierz)
Formularz zgłoszenia (pobierz)

J.M. Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej serdecznie zaprasza Nauczycieli Akademickich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 marca 2015 roku (czwartek), godz. 13.00, przy ul. Rejtana 16, w sali nr 25 (II piętro).

Spotkanie będzie poświęcone m.in. następującym zagadnieniom:
1. Sposobom weryfikacji i dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia;
2. Zmianom w dokumentacji przebiegu studiów;
3. Rozwojowi współpracy międzynarodowej.

Prezentacja ze spotkania z nauczycielami
Wytyczne do karty przedmiotu
Informacje dla nauczycieli - Dział Obsługi Informatycznej

Komitet organizacyjny pragnie zaprosić na Konferencję Młodych Naukowców pt."Nurty badawcze w ekonomii,zarządzaniu i turystyce" na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Szczegóły w załącznikach a także na stronie: www.naukoweADHD.pl oraz na stronie wydarzenia na fb: www.facebook.com/events/371973822980226/

Zaproszenie (pobierz)
Informacje (pobierz)
Karta zgłoszenia (pobierz)
Fromularz recenzji (pobierz)
Wymogi edytorskie (pobierz)
 

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2014 r." Wniosek do pobrania
Wypełnione wnioski prosimy składać w dniach do 24.11.2014 r. w Kwesturze WSEiZ- Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (nowa siedziba Uczelni).

 

ZARZĄDZENIA REKTORA WSEiZ nr 10/2014 w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 pobierz

III edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei

Szczegóły w załączniku pobierz
Farmularz zgłoszeniowy pobierz

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na spotkanie z Przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Spotkanie odbędzie się:
• w sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 12.30,
• w sali nr 24, w budynku przy ul. Rejtana 16.
Dziekan Wydziału Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje trzech konkursów: SYMFONIA - na badania interdyscyplinarne, ETIUDA - dla młodych badaczy, a także FUGA na staż podoktorski. W konkursach tych do rozdysponowania jest w sumie 65 mln zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/narodowe-centrum-nauki-oglasza-konkursy-sonata-etiuda-i-fuga.html

W roku 2014 w WSEiZ będą dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki następujące bazy naukowe: ScienceDirect, Scopus, Springer, Wiley, Web of Knowledge, Nature, Science, ScienceDirect, Scopus. Zachęcamy do korzystania z ich zasobów.

 

Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki

Więcej

WYBORY PRZEDSTAWIECIELA PRACOWNIKÓW WSEiZ-GŁOSOWANIE

pobierz

ZARZĄDZENIA REKTORA WSEiZ nr 12/2013 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą

pobierz

OGŁOSZENIEO MIEJSCU I TERMINIE WYBORÓW DO RAD WYDZIAŁÓW

pobierz